Samfunnsansvar

I det 20. århundre har vi vært vitne til rask vekst i IT-markedet, og de tilknyttede teknologiene har hatt økt popularitet. Begge disse tingene har bidratt stort til å drive nyskapning.
 
Veksten i industrien, som er en viktig del av en nasjons økonomi, har funnet sted samtidig som en økt bruk av naturressurser, som påvirker både lokale og nasjonale aktiva. En av konsekvensene er at organisasjoner for miljøet og humanitære forhold har appellert til internasjonale selskaper for å redusere påvirkningen dette har på naturressurser, ved å bli miljømessig, moralsk og sosialt ansvarlig.
 
Forretningsetikk er ledelsesfilosofien bak organisatorisk, profesjonell, institusjonell og sosial prosessutvikling, og det har blitt hovedutfordringen for internasjonale bedrifter i det 21. århundre, Acer inkludert. Det er en kombinasjon av prinsipper og verdier som veileder ledelsen til å strebe mot både økonomiske og sosiale mål. Et etisk selskap er klar over at det må påta seg fullt økonomisk, juridisk, sosialt, samt filantropisk, ansvar.
 
En av elementene i denne ledelsesfilosofien er programmet for samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility), som får selskap til å sette mål om å nå en global balanse som integrerer menneskelige, miljømessige og samfunnsmessige ressurser.
 
Samfunnsansvar angår alle bedrifter og er kritisk for å drive en bedrift i det 21. århundre. Det er dette Acers integrerte strategi for samfunnsansvar er basert på, som en av verdens ledende datamaskinmerker. Siden 2006 har Acer grundig gjennomgått sine prosesser for bærekraftig utvikling. Acer har demonstrert sine forpliktelser og dedikasjon til samfunnsansvar ved å integrere og bygge inn samfunnsansvar i bedriftsvirksomheten sin, samt ved å delta proaktivt i internasjonale tiltak for samfunnsansvar. Acer har også forsøkt å bidra kontinuerlig til en mer bærekraftig global utvikling.
 
Hvis du vil ha mer informasjon om Acers program for næringslivets samfunnsansvar, kan du gå til Acer Group-nettstedet for samfunnsansvar.