Устойчив дизайн

designed-for-sustainability-hero-banner
logo-energy-star
Energy Star

Acer непрекъснато поставя като приоритет енергийно ефективния дизайн на нашите продукти. ENERGY STAR е избираема програма на Агенцията за защита на околната среда на САЩ, която помага на бизнесите и хората да пестят пари и да предпазват климата ни чрез по-добра енергийна ефективност.

logo-epeat
Регистрация по EPEAT

Производителите регистрират продукти в EPEAT въз основа на способността на устройствата да отговарят на задължителни и опционални критерии, които отговарят за и подобряват устойчивостта за целия жизнен цикъл на продукта – от проектиране и производство до консумация на енергия и рециклиране.

logo-tco
Сертифицирано по TCO

Сертификатът по TCO служи като гаранция, че компютърните продукти, закупени от работодателите, поддържат екологичните стандарти. Той покрива и социалните, и екологичните аспекти за жизнения цикъл на ИТ продуктите и помага в решаването на много от най-важните проблеми за устойчивостта в наши дни.