Отговорно проектирани, екологосъобразна технологии

Acer for Business се фокусира върху иновациите в нови, устойчиво проектирани продукти. Присъединете се към нас в ангажимента ни за по-устойчиво бъдеще.

responsibly-designed-eco-friendly-technology-hero-banner
acer-for-business-sustainability-landing-vero-pcs
Компютри Vero

Гамата продукти Vero на Acer предлага екологосъобразна технология без компромиси по отношение на производителността. Присъединете се към нас в създаването на по-устойчиво бъдеще с Vero.

acer-for-business-sustainability-landing-environmental-certifications
Сертификати, свързани с околната среда

Ние предлагаме продукти, които са проектирани да отговарят на високите стандарти на различни сертификати, свързани с околната среда. Разберете повече за тези сертификати и какви усилия се изискват за получаването им.

acer-for-business-sustainability-landing-product-carbon-footprint-report
Доклад за въглеродния отпечатък на продукта

Докладът за въглеродния отпечатък на продукта демонстрира нашия ангажимент към намаляването на нашето въздействие и създаването на планета с по-чиста природа. Вижте как се отличаваме.