Защо Acer за образователни цели?

Нашата цел е да предоставим развиващите се технологии на училищата и заведенията, за да насърчим значими, приобщаващи и ангажиращи форми на обучение.

Elementary School Computer Science Class: Cute Girl Uses Digital Tablet Computer, Her Classmates work with Laptops too
Проектирана за образованието

Нашите устройства са създадени да подобрят присъствената, дистанционната и смесената форма на обучение, така че да насърчим сътрудничество, творчество и ангажираност в класната стая и извън нея.

Решения за основни и средни училища | Решения за висшето образование

Надеждни партньорства
Надеждни партньорства

Сътрудничеството с партньори е критично важно за отговаряне на нуждите на училищата. Ние осигуряваме възможности за нашите партньори с достъп до поддръжка и ресурси, които да предоставят персонализирани решения до крайните клиенти.

Канални партньори

Готови за бъдещето решения
Готови за бъдещето решения

Acer се стреми да предостави завладяващи, приобщаващи и ангажиращи форми на обучение с готови за бъдещето технологии – предлагащи алтернатива за развитие на комуникационните умения и STEM дисциплините.

SpatialLabs | Електронни спортове

Първокласни услуги
Първокласни услуги

Моделът на Acer Smart Financing, базиран на месечен абонамент1, и цялостният набор от услуги на Acer Care Plus позволяват на училищата да сведат до минимум предварителните си разходи, като увеличат максимално възвръщаемостта от инвестицията (ROI).

Smart Financing | Услуги

Екологосъобразен щрих
Екологосъобразен щрих

Екологосъбразният дизайн на нашите устройства отразява нашия ангажимент към устойчивостта. Ние приоритизираме използването на PCR пластмаса, 100% рециклируеми опаковки и тъчпади, изработени от пластмаса, която потенциално би попаднала в океаните.

Earthion

Вдъхновение за възможности

Acer for Education използва модерни решения и нови технологии, за да прекрачи границите и да вдъхнови за възможности във всеки аспект на образователната система, така че преподавателите и учениците да могат да постигнат успех в класната стая и извън нея.

Windows Classroom
Класна стая с Windows

Научете как Windows 11 за образованието предоставя на ученици, учители и ИТ администратори мощни нови функции и инструменти, които качват изживяването в класната стая до нови нива.

ChromeOS Classroom
Класна стая с операционна система Chrome

Оборудвайте вашето училище с устройства Chromebook за образованието – многофункционални, лесни за управление и сигурни.

Education Blog
Образователен блог

Запознайте се с най-актуалните новини, тенденции и събития.

Case Study-John Paul College
Случай от практиката: Колеж „Жан-Пол“

Научете как колежът „Жан-Пол“ започна да въвежда устройствата на Acer и най-новите технологии в учебната си програма, за да улесни обучението и преподаването.

Case Study-Spijker Basisschool
Случай от практиката: Spijker Basisschool

Устройствата Chromebook на Acer и надстройката за образование чрез Chrome станаха новия приятел в класната стая на учениците от Spijker Basisschool, без който те не могат да прекарат и миг.

Case Study-Exam Digitization in Germany
Случай от практиката: Изпити в дигитална среда в Германия

Германските университети използват Acer Chromebook 514, за да подобрят и оптимизират процеса на провеждане на изпитите в дигитална среда.

Предлага се в определени държави.