Семейството проектори за класна стая

Проекторите от близко разстояние проектират голяма картина от малки разстояния.

Projector Classroom Line/Class Image

Прожектиране от близко разстояние

Проекторите от близко разстояние създават по-добри изображения на къси разстояния – идеални за оживена класната стая с малко свободно място.

Projector Classroom Line/Class Image

Предотвратяване на повреди

Прахът и проекторите не са добра комбинация. Проекторът с капсуловано ядро е защитен от вредните въздействия на праха.

Projector Classroom Line/Class Image

Коригиране на трапецовидните изкривявания

Коригирането на трапецовидните изкривявания настройва прожектирането за премахване на изкривяването на изображенията, причинено от неправилното позициониране на проектора.

Projector Classroom Line/Class Image

Прожектиране чрез LAN мрежа

Съвместимо с мрежова система Crestron® за улесняване на управлението на вашия проектор.

Projector Classroom Line/Class Image

Открийте вашия перфектен проектор на Acer

Потърсете и сравнете продуктите по функции и спецификации, за да откриете вашия перфектен проектор на Acer

Филтри

Избраните филтри ще се показват тук. Модифицирането на филтри ще актуализира резултатите и може да засегне наличността на други опции.
0 Резултати