Въглероден отпечатък на продукта

Признаване на нашето въздействие и предприемане на действия

Acer прави големи стъпки в намаляването на нашия въглероден отпечатък. Щракнете върху който и да било от продуктите, изброени по-долу, за да разгледате нашия напредък.