Корпоративна социална отговорност

През 20-и век се наблюдава бърз растеж на пазара на ИТ и нарастваща популярност на свързаните с него технологии, като всяка от тях допринася в немалка степен за развитието на иновациите.
 
Растежът на индустрията, която е жизненоважна част от националната икономика, съвпада с ескалиращото използване на природните ресурси, което се отразява не само на местните, но и на националните активи. Вследствие на това екологични и хуманитарни асоциации призовават мултинационалните компании да намалят това въздействие върху природните ресурси, като станат екологично, морално и социално отговорни.
 
Бизнес етиката е управленската философия, която стои зад развитието на организационните, професионалните, институционалните и социалните процеси, и се превърна в основното предизвикателство, пред което са изправени мултинационалните компании, включително Acer, през 21-и век. Тя е комбинация от принципи и ценности, които ръководят мениджмънта в стремежа му да постигне както икономически, така и социални цели. Етичната компания е наясно, че трябва да поеме всички икономически, правни, социални, както и филантропски отговорности.
 
Един от елементите на тази управленска философия е програмата за корпоративна социална отговорност (КСО), чрез която дадена компания си поставя за цел да постигне глобален баланс, който да интегрира човешките, екологичните и обществените ресурси.
 
КСО е бизнес въпрос и лиценз за работа през 21-и век. Като водеща световна марка, произвеждаща компютри, интегрираната стратегия за КСО на Acer се основава именно на това. От 2006 г. насам Acer прави цялостен и задълбочен преглед на дейностите си за устойчиво развитие. Чрез интегрирането и внедряването на КСО в своята бизнес дейност и активното участие в глобалните инициативи за КСО Acer демонстрира своите ангажименти и решителност по отношение на КСО. Направен е и опит за непрекъснат принос към глобалното устойчиво развитие.
 
За повече информация относно корпоративната програма за КСО на Acer, моля, посетете уебсайта за КСО на Acer Group.