in Products in Support in Press

För att försäkra att du får den bästa möjliga upplevelse, använder webbplatsen sig av tredje parts "cookies". Klicka här för att veta mer om cookies och hur du kan ändra dina inställningar. Genom att stänga denna flik eller fortsätter att bläddra på denna sida medger du användning av dessa cookies.

Meddelande från vår styrelseordförande och vd om covid-19-viruset

Till våra kunder och partners:

Vi på Acer är mycket medvetna om hur covid-19 orsakar mycket oro för många människor, företag och institutioner över hela världen. Under den här tiden vill vi se till att våra kunder även i fortsättningen har tillgång till våra tjänster och de produkter de behöver för att kunna arbeta, studera eller hålla kontakten med släkt och vänner. Våra främsta angelägenheter är affärskontinuitet och våra kunders, anställdas och partners hälsa.

Acer-företag över hela världen har haft nära samarbete med lokala hälsomyndigheter och har följt åtgärder enligt deras råd. Vi har gjort allt för att skydda våra anställda och deras hälsa, inklusive ökad rengöring av anläggningar, möjlighet att välja onlinemöten i stället för personliga möten, förberedelse av kontroller och implementation av riktlinjer för besökare till våra anläggningar över hela världen.

Acers ledningsteam övervakar utvecklingen av covid-19-viruset och beslutar om åtgärder för att minimera påverkan på verksamheten. Hastigheten på våra åtgärder har varit avgörande. Vi har bland annat säkrat viktiga komponentleveranser för produktionen och vi håller oss hela tiden informerade om återställningshastigheten för våra tillverkares anläggningar och deras produktionsnivåer. Det nära samarbetet mellan Acer och våra partners har alltid varit vår konkurrensfördel oavsett om det råder oro i världen eller inte.

Med våra chefsteams, anställdas och partners samlade ansträngningar visar vi att vi har den högsta återhämtningsförmågan under den här osäkra tiden. Vi inser att situationen är mycket dynamisk och har beredskapsplaner på plats. Vi fortsätter att vara vaksamma och är redo att ändra våra åtgärderna när omständigheterna ändras.

Vi strävar efter att tillhandahålla den överlägsna service och support du förväntar dig av Acer. Se till att förbli säker och hjälp andra att förbli säkra under den här tiden.

Vänliga hälsningar
Jason Chen
Styrelseordförande och vd