För att försäkra att du får den bästa möjliga upplevelse, använder webbplatsen sig av tredje parts "cookies". Klicka här för att veta mer om cookies och hur du kan ändra dina inställningar. Genom att stänga denna flik eller fortsätter att bläddra på denna sida medger du användning av dessa cookies.

Illustration of Quiet Computing

Mindre än 40 dBA

Vad är dBA?

dB (förkortning av decibel) är en enhet för ljudmätning. Den mäter styrkan hos ett ljud eller styrkan på en signal, beräknat som signal-brus-förhållande. Men även om dB ofta används vid mätning av ljud hör inte människan alla frekvenser lika bra. Därför minskar ljudnivåerna i spektrumets lågfrekventa del eftersom det mänskliga örat är mindre känsligt för låga frekvenser än för höga frekvenser. Därför används olika viktningar (A, B, C, D och Z) för att ge en ljudstyrkemätning som tar hänsyn till hur det mänskliga örat faktiskt uppfattar ljud. Denna viktning kallas dBA.

Så här testar vi dBA-nivån

Om du vill fastställa dBA-nivåer för ConceptD-enheterna placeras den bärbara eller stationära datorn på ett ISO 7779-bord i ett halvt ekofritt rum. På 25 cm avstånd för bärbara datorer och 50 cm för stationära datorer placeras ett konstgjort huvud som representerar en verklig användare och kan mäta den exakta ljudkvaliteten.

Ljudnivån <40 dBA uppnås med prestandaförhållandet SPECviewperf® 13.

Illustration for Color Accuracy

Färgnoggrannhet

Vad är Delta E?

Delta E används för att se till att den färg som visas har en nära överensstämmelse med vad det mänskliga ögat tar emot. Det är också skillnaden mellan två färger som betecknas som två punkter i CIELAB-färgrymden. Ju högre Delta E-värde, desto lägre färgprecision. Funktionerna för färgåtergivning i ConceptD-serien har förbättrats ytterligare genom komplexa algoritmer, exakt vitbalans och gammakorrigering så att färgerna matchas med deras exakta nyans. Ytterligare proffsprecision uppnås genom finjustering och kalibrering av skärmar för att ge verklighetstrogen färgåtergivning.

ΔE < 1 - ej urskiljbar skillnad
ΔE < 2 - extremt liten skillnad, endast uppenbar för ett tränat öga
ΔE < 3 - medelstor skillnad, uppenbart för ett otränat öga
ΔE < 5 - en tydlig skillnad
ΔE > 6 - en mycket tydlig skillnad

Illustration of Creative Professional Working with a ConceptD Device

Varför låga Delta E-värden är viktigt för proffs

Användare inom kreativa yrken behöver ofta exakt färgåtergivning. Skärmar med lägre Delta E-värde återger färger mer exakt från in- och utsignaler utan färgförvrängning, och säkerställer även att det inte är någon färgskillnad mellan flera olika skärmar. För yrkesmänniskor som arbetar på en bildskärm och granskar på en annan är korrekt och konsekvent färgåtergivning ytterst viktigt.