u Proizvodima u Podršci u Štampi

ConceptD Logo Design

ConceptD Logo Design - overview - Large

Definicija brenda ConceptD

Za kreativne stvaraoce koncepti su intuitivni i njihova značenja je potrebno dodatno proširiti i protumačiti. Stvaranje prototipa je veoma značajan proces u kojem se razvija kreativnost. Naziv ConceptD je osmišljen predstavlja različite aspekte dizajna. Slovo „D“ predstavlja više mogućnosti, poput Dizajna, Doslednosti, preDuzimljivosti i oDvažnosti.

ConceptD Logo Design - KSP 1 - Large

Minimalizam kao osnovno načelo

Minimalistički dizajn se svodi na predstavljanje samo najosnovnijih elemenata dizajna. Ovakav dizajn predstavlja originalne ideje dizajnera kroz različite aspekte, kao što su: kontrast, razmak, raspored i boja. Zbog jednostavnosti minimalističkog dizajna, lako ga je skladno uklopiti u druge stilove. On je klasičan, elegantan i uvek u trendu. On se menja zajedno sa potrebama, ali ostaje dosledan svojim osnovnim konceptima.

ConceptD Logo Design - KSP 2 - Large

Početak dizajna

Od samog začeća dizajna, njegovog neprekidnog poboljšavanja i, na kraju, usavršavanja i najsitnijih detalja, cilj je uvek da se dobije dizajn logotipa koji precizno oslikava ConceptD brend koji je jedinstven, jednostavan i precizan.

ConceptD Logo Design - KSP 3 - Large

Izvori inspiracije

U skladu sa 10 principa dobrog dizajna koje je utvrdio Diter Rams , dobar dizajn je otvoren dizajn koji sadrži samo neophodne elemente i ništa drugo jer svaki detalj dizajna ima svrhu. Takođe, u Bauhaus dizajnu su korišćeni jednostavni geometrijski elementi za dobijanje odvažnih i jasnih formi. Ovo takođe oslikava pomenute principe dizajna.

ConceptD Logo Design - KSP 4 - Large

Rađanje ideje

Najpre treba zabeležiti sve ideje na papir, bilo da je u pitanju nalet inspiracije ili kratak osvrt na sjajan nacrt. U ovoj fazi je najbolje prikupiti što više ideja. Nije bitno koliko sumanuto ili nelogično ideje izgledaju. Svaka zabavna, interesantna ili neobična ideja može da preraste u savršen logotip.

ConceptD Logo Design - KSP 5 - Large

Oživljavanje koncepta

Grube skice dobijene na osnovu početnog odabira prebacite u digitalnu formu. U ovoj fazi obratite pažnju na detalje i vizuelne implikacije dizajna fonta i razmislite o tome kako će dizajn izgledati kada se doda boja.

ConceptD Logo Design - KSP 6 - Large
ConceptD Logo Design - KSP 7 - Large

Usavršavanje detalja

Pregledajte i tri puta proverite svaki detalj. Unesite odgovarajuće izmene na osnovu veze između logotipa i modela proizvoda. Na primer, za bolje isticanje naziva brenda u odnosu na model proizvoda, razmak između slova „t“ i „D“ mora biti smanjen. Takođe, potrebno je posvetiti pažnju drugim detaljima logotipa kako bi se prošao test opterećenja i ispoštovala ograničenja za oblikovanje.

ConceptD Logo Design - KSP 8 - Large

Anatomija i struktura logotipa

Beserifni font zadržava samo osnovne strukture i elemente. Konzistentna debljina linija i dobro usklađena struktura daje dizajnu precizan izgled. Razmak između znakova eliminiše čudne praznine i poboljšava čitljivost. Ako pažljivije pogledate, videćete precizne uglove i jednake otvore kod malih slova „c“ i „e“. Ovi elementi doprinose stvaranju osećaja skladnosti. Šta više, logotip obuhvata Fibonačijev niz i koncept zlatne sredine koji doprinose prijatnom izgledu.

ConceptD Logo Design - KSP 9 - Large