การออกแบบผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ Acer Vero สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และผลิตจากวัสดุที่ยั่งยืน เช่น พลาสติก Post-Consumer Recycled (PCR) และพลาสติกที่ถูกทิ้งในทะเล เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้าย

Product_Design

พาร์ทเนอร์ของเรา

 • AUO_logo
 • Chimei_logo
 • Covestro_logo
 • Intel_logo
 • NanyaPlastic_logo
 • Teijin_logo
 • Wistron_logo
Sustainable_Materials
วัสดุที่ยั่งยืน

ในการเพิ่มสัดส่วนของวัสดุที่ยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ของเรา เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงพลาสติก Post-Consumer Recycled (PCR) และพลาสติกที่ถูกทิ้งในทะเลในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Vero ของเรา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะลดการนำเข้าทรัพยากรใหม่เข้าสู่กระบวนการ (virgin materials) และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

Acer_Green_Visualization
Acer Green Visualization

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงการใช้วัสดุแล้ว เรายังได้รวมองค์ประกอบใหม่ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ Vero ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เราเน้นคีย์แคป “R” และ “E” ให้ชัดเจนและทำสัญลักษณ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมบนฐานแล็ปท็อป

Repairable_and_Upgradable
สามารถซ่อมแซมและอัปเกรดได้

เราให้ความสำคัญกับออกแบบ แบบโมดูลาร์ดีไซน์ เราตั้งใจออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ง่ายต่อการถอดประกอบ ซ่อมแซม และอัปเกรดเพื่อยืดอายุการใช้งาน เราสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถขยายและอัพเกรดได้และให้ผู้ใช้งานสามารถอัปเกรดพีซีของตนเองได้ในอนาคต

Energy_Efficiency
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เรามีการกำหนดเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์ของเราใช้พลังงานน้อยลง 45% ภายในปี 2025 เมื่อเทียบกับปี 2016 เราทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อลดการใช้พลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพและอายุการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ Acer Vero Notebook ของเราใช้วัสดุน้อยที่สุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษรีไซเคิล 90% และโพลีเอสเตอร์ที่เป็น Post-Industrial Recycled (PIR) พร้อมการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Packaging_Design

พาร์ทเนอร์ของเรา

 • Golden_Arrow_logo
 • Shinshin_logo
 • SY_logo
 • Quanta_logo
 • Wistron_logo
Reducing_Plastic
ลดการใช้พลาสติก

เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อลดปริมาณพลาสติกที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของเรา เช่น เปลี่ยนที่จับพลาสติกมาเป็นแบบกระดาษ ความตั้งใจในการลดการใช้พลาสติกของเรายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

Recycled_Paper_All_the_Way
การใช้กระดาษรีไซเคิล

Acer นำประสบการณ์ด้านความยั่งยืนมาสู่ผู้ใช้งานตั้งแต่การเปิดกล่องสินค้า ตัวกันกระแทกที่มีบทบาทสำคัญในการการปกป้องผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง หลังจากการประเมินและการทดสอบหลายครั้ง เราจะเปลี่ยนตัวกันกระแทกแบบโฟม EPE เป็นกระดาษรีไซเคิลและเยื่อกระดาษขึ้นรูป โดยที่ยังสามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Recyclable_Packaging
บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้

เราออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเราเพื่อให้ง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วนในระหว่างขั้นตอนการรีไซเคิล โดยเริ่มจากกลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กของ Acer นอกจากนี้ การเลือกใช้วัสดุและวิธีการพิมพ์ของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างง่ายดาย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้!

Functional,_Reusable_Packaging
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานได้หลากหลายและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ดีไซน์บรรจุภัณฑ์ Vero ของเรา มีรูปแบบที่สามารถใช้ซ้ำได้อย่างหลากหลายเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ใช้งานของเรา ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเรา เราได้คำนึงถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้ครั้งเดียวให้กลายเป็นของใช้ประจำวันที่ใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะทำเป็นที่เก็บของ แท่นวางแล็ปท็อป หรือแม้แต่กล่องสำหรับเพาะชำ

การผลิต

เราทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรมเพื่อคิดทบทวนกระบวนการผลิต รวมถึงปรับปรุงการจัดการสารเคมีและของเสีย

Production

พาร์ทเนอร์ของเรา

 • COMPAL_logo
 • HUAQIN_logo
 • Quanta_logo
Waste_Management
การจัดการของเสีย

การใช้พลาสติกในระหว่างกระบวนการผลิตเป็นภัยคุกคามที่มองไม่เห็นต่อสิ่งแวดล้อม เราเริ่มต้นด้วยการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกในการผลิตสายไฟของผลิตภัณฑ์ของเรา และเรายังส่งต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไปยังระบบการผลิตของซัพพลายเออร์อีกด้วย

Compliance_With_Environmental_Labeling_Standards
เป็นไปตามมาตรฐาน Environmental Labeling Standards

การรับรองด้านสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพเชิงนิเวศในผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเน้นที่การใช้อย่างจำกัดและความสามารถในการติดตามการใช้งานวัสดุที่ระบุไว้

โลจิสติกส์

โลจิสติกส์และการขนส่งที่เหมาะสมช่วยให้เราลดของเสียที่ไม่จำเป็นและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

Logistics

พาร์ทเนอร์ของเรา

 • DHL_logo
Waste_Reduction_at_the_Source
การลดของเสีย ณ ต้นทาง

เรายกเลิกการใช้เทปกาวปิดผนึกที่ซ้ำซ้อนและไม่สามารถรีไซเคิลได้ออกจาก โดยเริ่มจากกลุ่มผลิตภัณฑ์จอภาพของเรา ปริมาณขยะที่คาดว่าจะลดลงในปี 2023 ซึ่งมีการลดลงทุกปีเฉพาะแค่กลุ่มผลิตภัณฑ์จอภาพของเราที่เท่ากับความยาวของเทป 5,500 กม. หรือเทียบเท่ากับระยะทางประมาณจากลอนดอนถึงนิวยอร์ก

Responsible_Logistics_System
ระบบโลจิสติกส์ที่ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ

เนื่องจากการการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์มีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกเกือบ 10% เราจึงพัฒนาระบบบัญชีคาร์บอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบการขนส่งของเรา ระบบนี้ช่วยให้เราสามารถติดตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งแต่ละครั้ง โดยเริ่มจากต้นทางไปยังปลายทาง ด้วยข้อมูลบันทึกการจัดส่งนี้ เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของเรา ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของเราได้ ณ ปัจจุบัน ระบบนี้กำลังใช้งานอยู่ในประเทศจีน โดยมีแผนจะนำไปใช้ทั่วโลก

GoGreen_Solutions
GoGreen Solutions

เราทำงานร่วมกับ DHL Global Forwarding ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบยั่งยืนของเรา เพื่อค้นหาโซลูชันด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราได้สร้างเกตเวย์ขนาดใหญ่ที่รวมโหมดการขนส่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อการจัดส่งตรงถึงลูกค้าของเรา ซึ่งช่วยลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยต่อการขนส่งแต่ละครั้งได้อย่างมาก นอกจากนี้ ด้วยโซลูชันของ DHL ในการใช้เชื้อเพลิงทางการบินและทางทะเลอย่างยั่งยืนมากกว่า 30% ในระหว่างการขนส่ง เราจะค่อย ๆ ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

การรีไซเคิล

ช่องทางและโซลูชันการรีไซเคิลช่วยให้ผลิตภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ของเรามีเป้าหมายใหม่เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน

Recycling
Acer_Trade-in_Programs
Acer Trade-in Programs

เราสนับสนุนให้ผู้ใช้งานเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนและรีไซเคิลของเรา โดยเริ่มจัดในสหรัฐอเมริกา, EMEA และบางประเทศในเอเชียแปซิฟิก

Lithium_Battery_Recycling
การรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียม

ในปี 2021 Acer North America ได้รวบรวมแบตเตอรี่ลิเธียมแบบใช้แล้วทิ้งจำนวนหนึ่งเมตริกตัน เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยลดขยะกว่า 13 เมตริกตันที่จะถูกนำไปฝังกลบเป็นเวลาสามปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2021

Standardized_Recycling_Process
กระบวนการรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน

โปรแกรมการรีไซเคิลทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา จำเป็นต้องมีการกำจัดและจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบ และวัสดุต่างๆ อย่างเหมาะสม เป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมการรีไซเคิลของ Acer เป็นไปตามตามข้อกำหนดการรีไซเคิลฉบับล่าสุดของ EPEAT และมาตรฐาน IEEE 1680.1

พลังงาน

การดำเนินงานของเราใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรักษาแหล่งฟอสซิลต่างๆ ไว้ดังเดิม

Energy

พาร์ทเนอร์ของเรา

 • AUO_logo
 • DELTA_logo
 • Google_logo
 • Intel_logo
 • LG_logo
 • Microsoft_logo
 • muRata_logo
 • Panasonic_logo
 • SKhynix_logo
Renewable_Energy_at_Operating_Locations_Worldwide
พลังงานหมุนเวียน ณ สำนักงานทุกแห่งทั่วโลก

ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ และกระบวนการในการนำแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เป็นที่ยอมรับมาใช้งาน การผลิตแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งปีของ Acer Group อยู่ที่ประมาณ 3.6 ล้าน kWh ซึ่งจำนวนนี้มีการเพิ่มขึ้นประมาณ 300,000 kWh เมื่อเทียบกับปี 2020

Supply_Chain_Green_Commitments
Supply Chain Green Commitments

เราเลือกพาร์ทเนอร์ที่มุ่งมั่นในการช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและให้ข้อมูลต่างๆ กับองค์กร Carbon Disclosure Project นอกจากนี้ เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์หลักเพื่อเพิ่มระดับความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม RE100 และ SBT ของเรา จนถึงปี 2021 ซัพพลายเออร์ 55% ได้ตกลงและร่วมกำหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุอัตรา 80% ให้ได้ภายในปี 2025

Smart_Parking_Meter
Smart Parking Meter

ตามสถิติ ผู้ขับขี่เสียเวลากว่า 55 ชั่วโมงต่อปีในการมองหาที่จอดรถ และยานพาหนะที่คิดเป็น 30% ของการจราจรในเมืองทั้งหมด เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราได้พัฒนา Smart Parking Meter ที่จะคอยตรวจหาที่จอดรถที่ว่างอยู่โดยอัตโนมัติ และแสดงข้อมูลให้กับผู้ขับขี่บนแอปที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

Smart_Charging_Solution
โซลูชันสมาร์ทชาร์จ

โซลูชันการชาร์จของ Acer ITS ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Acer และเป็นรายแรกในเอเชียที่เปิดตัวสเตชัน Smart Parking Charging สำหรับการจอดชาร์จริมถนน เราอยากมีส่วนช่วยสนับสนุนเทรนด์อนาคตของ EV และการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเสาชาร์จ