ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

acer-for-business-technology-hero-banner-productivity

Acer DustDefender1

เพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์และคงประสิทธิภาพสูงสุดด้วย Acer DustDefender คุณสมบัตินี้จะช่วยขจัดฝุ่นออกจากพัดลมเมื่อเปิดเครื่องและหลังจากใช้งานทุกๆ 6 ชั่วโมง และยังช่วยลดการสะสมของฝุ่นในอุปกรณ์เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

acer-for-business-solution-landing-technologies

Acer PurifiedVoice™1

Acer PurifiedVoice™ ใช้ระบบการลดเสียงรบกวนด้วย AI เพื่อลดเสียงรบกวนรอบข้างทั้งผู้พูดและผู้ฟัง นอกจากนี้ ยังสามารถปรับรูปแบบการรับเสียงของไมโครโฟนให้เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะได้ เช่น การโทรส่วนตัวหรือการประชุมเป็นกลุ่ม

acer-for-business-technology-acer-purifiedvoice

Acer Light Sensing1

เทคโนโลยี Light Sensing ของ Acer ติดตั้งเซ็นเซอร์ RGB ไว้ติดกับเว็บแคม โดยจะคอยตรวจจับสภาพแสงแวดล้อมและปรับความสว่างของจอแสดงผลและอุณหภูมิสีของหน้าจอ เพื่อให้หน้าจอดูเป็นธรรมชาติอยู่เสมอและมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด

acer-for-business-technology-acer-light-sensing
1 จำกัดคุณสมบัติเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น