ความรับผิดชอบต่อสังคม

ศตวรรษที่ 20 ได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดไอทีและความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละส่วนมีส่วนสนับสนุนในการขับเคลื่อนนวัตกรรมอยู่ไม่น้อย
 
การเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจในประเทศ ประจวบกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินระดับชาติอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ สมาคมด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมจึงเรียกร้องให้บริษัทข้ามชาติลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติด้วยการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ศีลธรรม และสังคม
 
จริยธรรมทางธุรกิจเป็นปรัชญาการจัดการที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนากระบวนการขององค์กร อาชีพ สถาบัน และสังคม และกลายเป็นความท้าทายหลักที่บริษัทข้ามชาติซึ่ง Acer รวมอยู่ด้วย กำลังเผชิญอยู่ในศตวรรษที่ 21 เป็นการผสมผสานระหว่างหลักการและค่านิยมที่ชี้นำการบริหารให้มุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม บริษัทที่มีจริยธรรมจะตระหนักดีว่าต้องดูแลรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม และการกุศลอย่างเต็มที่
 
องค์ประกอบหนึ่งของปรัชญาการจัดการนี้คือ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายในการบรรลุความสมดุลระดับโลกที่รวมทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และชุมชนเข้าด้วยกัน
 
CSR เป็นประเด็นทางธุรกิจและใบอนุญาตเพื่อให้ดำเนินการต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 ได้ ในฐานะแบรนด์พีซีชั้นนำระดับโลก นี่คือสิ่งที่กลยุทธ์ CSR แบบบูรณาการของ Acer ยึดถือเป็นหลัก ตั้งแต่ปี 2006 Acer ได้ทบทวนการดำเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ด้วยการผสานรวมและปลูกฝัง CSR ในการดำเนินธุรกิจและเข้าร่วมโครงการ CSR ระดับโลกในเชิงรุก Acer ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่มีต่อ CSR ด้วยการพยายามมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ CSR สำหรับองค์กรของ Acer โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Acer Group CSR website