Produktutformning

När vi designar produkter har vi deras livslängd i åtanke genom att integrera cirkulär ekonomi och använda återvunnet material för att minska miljöpåverkan från början till slut.

Product_Design
Parallax-KSP-Sustainable_Materials
Hållbara material

År 2020 till 2022 innehöll över 30 miljoner av våra datorer och skärmprodukter återvunnen plast (PCR-plast), vilket visar vårt engagemang för att minska användningen av ny plast och våra koldioxidutsläpp.

Parallax-KSP-Repairable_and_Upgradable
Kan repareras och uppgraderas

Vi prioriterar modulära designer. Våra produkter har avsiktligen utformats så att de är enkla att ta isär, reparera och uppgradera för att förlänga deras livslängd.

Parallax-KSP-Energy_Efficiency
Energieffektivitet

Vårt mål är att våra datorprodukter ska förbruka 45 % mindre energi år 2025, jämfört med 2016. År 2022 erhöll 69 % av våra bärbara och stationära datorer och bildskärmar ENERGY STAR-certifikatet.

Våra partner

 • AUO_logo
 • Chimei_logo
 • Covestro_logo
 • Intel_logo
 • NanyaPlastic_logo
 • Teijin_logo
 • Wistron_logo

Förpackningsutformning

Våra förpackningar består av återvunnet material som håller längre.

Packaging_Design
Parallax-KSP-Recyclable Packaging_with_Reduced_Plastics
Återvinningsbar förpackning med reducerad plast

För bärbara Acer-datorer är 90 % av kartongerna tillverkade av återvunnen pappersmassa och är 100 % återvinningsbara. Vi satsar också på att minska mängden plast som används i våra förpackningar.

Parallax-KSP-Functional_Reusable_Packaging
Funktionell och återanvändbar förpackning

Vår Vero-förpackning ger mervärde genom återanvändning, fungerar som en förvaringslåda, ett ställ för bärbara datorer eller en växtbehållare och förvandlar förpackningen till ett flerfunktionellt föremål för daglig användning.

Parallax-KSP-Recycled_Paper All_the_Way
{str:130037}

Sedan 2017 har vi levererat över 64 miljoner bärbara datorer som skyddas av en kudde av pappersmassa som är helt tillverkad av 100 % återvunnet papper.

Våra partner

 • Golden_Arrow_logo
 • Quanta_logo
 • Shinshin_logo
 • SY_logo
 • Wistron_logo

Produktion

Vi arbetar med branschpartner för att ompröva produktionsprocesser och hantera avfall och kemikalier.

Production
Parallax-KSP-Waste_Management
Avfallshantering

Vi började med att sluta använda plastpåsar för våra produkters strömsladdar, och uppmuntrade även miljömedvetna förändringar av våra leverantörers tillverkningssystem.

Parallax-KSP-Compliance_with_Eco_Labeling_Standards
Efterlevnad av miljömärkningsstandarder

Vi offentliggör våra produkters och rutiners miljöpåverkan genom miljömärkningar med fokus på begränsad användning av och spårbarhet för listade ämnen.

Våra partner

 • COMPAL_logo
 • HUAQIN_logo
 • Quanta_logo
 • Wistron_logo

Logistik

Vårt optimerade logistik- och transportnätverk ökar effektiviteten och minskar koldioxidutsläppen.

Logistics
Parallax-KSP-Improving_Supply_Chain_Management
Förbättra hanteringen av leveranskedjan

År 2022 samarbetade över 50 % av Acers största logistikleverantörer med EcoTransIT för att förbättra rapporteringen av och utvärdera initiativ för att sänka koldioxidutsläpp.

Parallax-KSP-GoGreen_Solutions
GoGreen-lösningar

Acer använder sig av miljövänlig logistik. Under Q4 2022 var vi först med att transportera biobränsle från Kina till Europa, vilket reducerade koldioxidutsläppen med över 40 ton.

Parallax-KSP-Responsible_Logistics_GHG emissions
Ansvarsfull logistik för växthusgasutsläpp

Över 90 % av våra logistikpartner rapporterar nu direkt koldioxidutsläppen för leverans av Acer-produkter, vilket främjar transparens och möjliggör välgrundade val för att bekämpa klimatförändringar.

Våra partner

 • DHL_logo
 • Expeditors_logo
 • KUEHNE-NAGEL_logo
 • Quanta_logo

Energi

Vår verksamhet fokuserar på att prioritera ren och förnybar energi för att hålla fossila bränslen under jord.

Energy
Parallax-KSP-Renewable_Energy_at_Operating_Locations
Förnybar energi på anläggningarna

Tack vare egna anläggningar för generering av förnybar energi och användning av alternativa energikällor var Acer Groups totala gröna energiproduktion cirka 3,8 miljoner kWh år 2022.

Parallax-KSP-Green_Commitments_with_Supply_Chain_Partners
Miljöåtaganden med partner i leveranskedjan

Vi väljer partner som är engagerade i att skydda miljön. 60 % av de största leverantörerna har skrivit under RE100 eller de vetenskapligt underbyggda målen för koldioxidminskning (SBT).

Parallax-KSP-Smart_Charging_Solution
Smart laddningslösning

Acers dotterbolag Acer ITS laddningslösning är den första i Asien som har smarta laddningsstationer för elfordon och parkering vid vägkanten.

Våra partner

 • AUO_logo
 • Chimei_logo
 • Covestro_logo
 • Intel_logo
 • LG_logo
 • Microsoft_logo
 • muRata_logo
 • Panasonic_logo
 • SKhynix_logo

Återvinn

Kanal- och återvinningslösningar ger produkter och material ett nytt syfte i slutet dess livscykler.

Recycling
Parallax-KSP-Acer_Trade-in_Programs
Acers inbytesprogram

Vi uppmuntrar konsumenter att delta i våra inbytesprogram och återvinningsprogram som börjar i USA, Europa, Mellanöstern, Afrika och vissa länder i Asien och Stillahavsområdet.

Parallax-KSP-Standardized_Recycling_Process
Standardiserad återvinningsprocess

Vi strävar efter att med Acers återvinningsprogram uppfylla återvinningsbestämmelserna eller kraven i länder och regioner, inklusive WEEE-direktivet och standarden EPEAT IEEE 1680.1.

Parallax-KSP-Recycling_Electronics_Products
Återvinning av elektronikprodukter

Från 2018 till 2022 har Acer återanvänt totalt 61 385 ton elektroniska produkter över hela världen.

Våra partner

 • COMPAL_logo
 • HUAQIN_logo
 • Quanta_logo