Whistleblower Mechanism

Érdekelt felek panaszkezelési eljárása

Az érdekelt felek jogainak védelme, az érdekelt felekkel folytatott kommunikáció előmozdítása és a vállalatirányítás javítása érdekében, a csalásban, korrupcióban, az Acer Üzleti magatartási szabályzatának megsértésében való érintettség, az Acer alkalmazottai által folytatott illegális tevékenység vagy a vállalati előírások megsértésével járó jogellenes magatartásuk veszélyének észlelésekor, kérjük, tegyen bejelentést a részünkre a következő címen, amelyet egy kizárólag ezzel a feladattal megbízott tisztviselő fog kivizsgálni. E-mail: Whistleblower.acer@acer.com

Emlékeztetőül:

Kérjük, bejelentésében adja meg nevét és elérhetőségét. A kivizsgálás megkönnyítése vagy szükség esetén az Önnel való kapcsolatfelvétel érdekében az Acer az Ön adatait felhasználja, és ezeket az információkat megoszthatja az Acer leányvállalataival is. A hatékony vizsgálat biztosítása érdekében kérjük, részletes és konkrét információkat, vonatkozó dokumentumokat és a lehető legtöbb bizonyítékot adjon meg a részünkre. Megfelelő információ hiányában az Acer nem tudja a kivizsgálást lefolytatni, vagy annak során nehézségekbe ütközhet.

Kérjük, szándékosan ne ferdítse el a tényeket, továbbá ne adjon meg hamis vagy valótlan információt illetve bizonyítékot. Önt jogi felelősség terheli azért, ha bebizonyosodik, hogy az információ vagy bizonyíték szándékosan félrevezető, hamis vagy valótlan.

Ön köteles bizalmasan kezelni az Ön és az Acer között folytatott minden levelezést, és azt nem adhatja át senkinek. Kivéve, ha egy jogszabály ettől eltérően rendelkezik, Ön nem léphet fel követeléssel az Ön és az Acer közötti levelezés alapján, és azt nem használhatja fel jogi dokumentumként semmilyen perben.

Ha terméktámogatási szolgáltatást keres, látogasson el az Acer (http://www.acer.com/worldwide/) az Ön lakóhelye szerinti országra /régióra vonatkozó honlapjára. Ha részvényesi szolgáltatást venne igénybe, látogasson el a www.acer-group.com/ag/en/TW/content/shareholders-service oldalra.

Érdekelt felek panaszkezelési eljárása