Τύπος εγγύησης

Προϊόν Τύπος εγγύησης
Desktops / AIO Veriton 2 / Veriton 4
Extensa
Chromebase / Chromebox
1 Χρόνος: Carry-in
Veriton 6 / Veriton 8 3 Χρόνια Carry-in
Aspire 1 Χρόνος: Carry-in
Gaming / Predator 1 Χρόνος: Carry-in
ConceptD 3 Χρόνος: Carry-in
Οθόνες (A/B/BM/BE/BX/CB/KA0/P/V/VA - σειρές) 3 Χρόνια Carry-in
(CZ/D/E/ED/FT/G/GD/H/K/KA1/R/S/T/X/XB/XF/XG/XR/XZ/Z - σειρές) 2 Χρόνια Carry-in
ConceptD 3 Χρόνια Carry-in
Notebook Notebook (Travelmate)
Notebook (Άλλα)
Gaming / Predator
2-in-1
Chromebook
1 Χρόνος: Carry-in (ITW)
Acer Enduro Urban 1 Χρόνος: Carry-in (ITW)
ConceptD1 / Acer Enduro Άλλα 3 Χρόνια Carry-in (1 Χρόνος ITW)
Tablets Acer Enduro Urban 1 Χρόνος: Carry-in (ITW)
Acer Enduro Άλλα 3 Χρόνια Carry-in (1 Χρόνος ITW)
Άλλα 1 Χρόνος: Carry-in (ITW)
Προβολείς A/F/P/S/U σειρές 3 Χρόνια Carry-in - Λάμπα 1 χρόνο
(Για προϊόντα αγορασμένα από τις 1/10/2013)
Άλλα 2 Χρόνια Carry-in - Λάμπα 1 χρόνο
Servers & Storage AC100, AT1xx και AN5xx σειρές
GT1xx και GN5xx σειρές
3 Χρόνια: πρώτος χρόνος On-Site – 2ος&3ος χρόνος spare parts μόνο
Άλλα 3 Χρόνια On Site (NBD)
Altos P 3 χρόνια Bring -in
Altos T 3 χρόνια On-Site Swap
Smart Devices 1 Χρόνια Mail-in or Carry-In
Smartphones 2 Χρόνια Carry-in
Smart Wearable
2 Χρόνια Mail-in or Carry-In
Accessories
2 Χρόνια Mail-in or Carry-In
Mixed Reality
2 Χρόνια Mail-in or Carry-In
Virtual Reality
2 Χρόνια Mail-in or Carry-In
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ AcerPure 2 ΧΡΟΝIA: Mail in ή Carry in
Ηλεκτρονική Κινητικότητα Ηλεκτρικό Πατίνη 2 Χρόνια: Carry in
Ο καταναλωτής έχει νόμιμα δικαιώματα δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών και αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει οποιαδήποτε τέτοια εφαρμόζομενα δικαιώματα. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές έχουν τουλάχιστον 24 μήνες εγγύηση που αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς - ανεξάρτητα από το τι αναφέρεται σε οποιαδήποτε καρτέλα εγγύησης ή άλλα έντυπα.
 
1 Ορισμένα μοντέλα υψηλών προδιαγραφών απαιτούν να γίνει βαθμονόμηση (calibration) χρώματος μετά την επισκευή. Αυτή η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα επισκευαστικά κέντρα, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Acer για λεπτομέρειες.