Αποτύπωμα άνθρακα προϊόντος

Αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπό μας και αναλαμβάνουμε δράση

Η Acer κάνει μεγάλα βήματα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε προϊόν που αναφέρεται παρακάτω για να ελέγξετε την πρόοδό μας.