Ειδοποιήσεις και ανακλήσεις

Πρόσφατες ενημερώσεις
Πρόγραμμα αντικατάστασης καλωδίων τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος φορητών υπολογιστών

Πρόβλημα ασφάλειας εφαρμογής Acer Care Center με μηχανισμό ενημέρωσης
Παλιά ενημερώσεις
Intel Sandy Bridge - Εξυπηρέτηση Πελατών

Ιδιοκτήτες Acer Aspire 3410 (AS3410) or Aspire 3810 (AS3810T or TG or TZ or TGZ)

Ιδιοκτήτες Acer Aspire 5738 (AS5738G) or Aspire 5738Z (AS5738ZG)