Holdbarhed i militærklassen

Acers engagement i din virksomhed begynder, før du åbner pakken. Ved at teste vores produkter i overensstemmelse med MIL-STD-810H-standarder og med indtrængningsbeskyttelse mod vand og støv kan du være sikker på, at dit produkt kan modstå mere, end du udsætter det for på en gennemsnitlig dag i klasseværelset, på lageret eller på byggepladsen.

MIL-STD-810H-standarder

Følgende punkter er de tests, som enheder med MIL-STD-810H-mærkaten har bestået.

PREDATOR TRITON NEO 16 – BÆRBAR GAMING-PC

icon-1

Test ved høje og lave temperaturer3

Testet for at sikre ydeevne under drift ved temperaturer fra -32 °C til 49 °C, og testet i en ikke-driftstilstand ved temperaturer helt ned til -30°C og helt op til 60 °C.
icon-4

Fugtighedstest

Testede enheder udsættes for temperaturer fra 31 °C til 41 °C ved en relativ luftfugtighed på 55~88 % igennem 15 cyklusser.
icon-5

Vibrationstest

Enhederne blev udsat for vibrationstest for at sikre, at alle materialer kan klare transport og håndtering.
icon-9

Faldtest

Enhederne tabes 26 gange fra en højde på 122 cm på hvert hjørne, side og panel på en 5 cm tyk krydsfineroverflade. Enhederne efterses for skader efter hvert fald.
icon-3

Regntest

Enhederne er testet mod udsættelse for regn, udsat for vandsprøjt fra en bestemt højde og undersøgt for efterfølgende skader.
icon-7

Støvtest

Enhederne og deres komponenter testes for modstandsdygtighed over for koncentreret støv over en periode på tre dage.

ENDURO – robuste enheder

icon-1

Høje og lave temperaturer1

Testet for at sikre ydeevne under alle temperaturer fra -32 °C i over 48 timer og 65 °C i over 4 timer.
icon-3

Regn

Enhederne er testet mod udsættelse for regn, udsat for vandsprøjt fra en bestemt højde og undersøgt for efterfølgende skader.
icon-4

Luftfugtighed

Testede enheder udsættes for luftfugtighedscyklusser fra 58 % til 88 % over en periode på 24 timer.
icon-5

Vibrationstest1

Efter simulering af en 1.600 km tur på tværs af landet, hvor de udsættes for alle former for bump og vibrationer, testes enhederne for at sikre korrekt ydeevne.
icon-9

Faldtest1

Enheden testes for at simulere en hændelse, hvor den ved et uheld tabes, f.eks. når den fjernes fra en hylde eller tabes på en hård overflade under håndtering.
icon-7

Sand og støv2

Enhederne og deres komponenter er testet for deres modstandsdygtighed over for eksponering for tørt, blæsende sand samt deres ydeevne i støvfyldte omgivelser.
icon-10

Test af lavt tryk (højde)2

Enhederne testes i miljøer med lavt tryk i en længere periode for at simulere både transport og drift i et fly.
icon-2

Salttåge2

Salttågetesten bruges til at bestemme effektiviteten af en enheds beskyttende belægning og finish, samtidig med at den også kontrollerer effekten af saltaflejringer, der kommer ind til de indvendige elektriske komponenter.
icon-12

Temperaturchok2

Enhederne testes til at bestemme deres modstandsdygtighed over for hurtige temperaturændringer fra -21 °C til 60 °C.

TravelMate – bærbare erhvervs-pc'er

icon-1

Høje og lave temperaturer

Testet for at sikre ydeevne ved alle temperaturer fra -32 °C til 49 °C i over 8 timer.
icon-3

Regn

Enhederne er testet mod udsættelse for regn, udsat for vandsprøjt fra en bestemt højde og undersøgt for efterfølgende skader.
icon-4

Luftfugtighed

Testede enheder udsættes for luftfugtighedscyklusser fra 58 % til 88 % over en periode på 24 timer.
icon-5

Vibrationstest

Enhederne blev underkastet vibrationstest for at sikre, at alle materialer kunne klare transport og håndtering.
icon-9

Faldtest

Enhederne tabes 26 gange fra en højde på 122 cm (48") på hvert hjørne, side og panel på en 2" tyk krydsfineroverflade. Enhederne efterses for skader efter hvert fald.
icon-6

Stødtest2

Enhederne og deres komponenter er testet for deres modstandsdygtighed over for eksponering for tørt, blæsende sand samt deres ydeevne i støvfyldte omgivelser.

Chromebook – arbejde og lektier

icon-1

Høje og lave temperaturer

Testet for at sikre ydeevne ved alle temperaturer fra -32 °C til 49 °C i over 8 timer.
icon-3

Regn

Enhederne er testet mod udsættelse for regn, udsat for vandsprøjt fra en bestemt højde og undersøgt for efterfølgende skader.
icon-4

Luftfugtighed

Testede enheder udsættes for luftfugtighedscyklusser fra 58 % til 88 % over en periode på 24 timer.
icon-5

Vibrationstest

Enhederne blev underkastet vibrationstest for at sikre, at alle materialer kunne klare transport og håndtering.
icon-9

Faldtest

Enhederne tabes 26 gange fra en højde på 122 cm (48") på hvert hjørne, side og panel på en 2" tyk krydsfineroverflade. Enhederne efterses for skader efter hvert fald.
icon-7

Sand og støv2

Enhederne og deres komponenter er testet for deres modstandsdygtighed over for eksponering for tørt, blæsende sand samt deres ydeevne i støvfyldte omgivelser.
icon-8

Drift ved høj temperatur2

For at vurdere sikkerheden, ydeevnen og integriteten af enheder i miljøer med høje temperaturer udsættes enhederne for højere omgivende temperaturer end standard (~60 °C eller ~140 °F) over fem forskellige perioder på 24 timer.
icon-6

Stødtest2

Enhederne udsættes for fysiske stød, som de kan blive udsat for under håndtering, transport eller service i hele deres levetid. Enheder testes både i tændt og slukket tilstand og modtager i alt 18 stød for at teste enhedens strukturelle integritet.
icon-10

Test af lavt tryk (højde)2

Enhederne testes i miljøer med lavt tryk i en længere periode for at simulere både transport og drift i et fly.
icon-11

Solstråling (solskin)2

Testede enheder udsættes for direkte sollys i fire 24-timers perioder.

Veriton – kommercielle pc'er

icon-1

Høje og lave temperaturer

Testet for at sikre ydeevne under drift ved temperaturer fra -32 °C til 49 °C, og testet i en ikke-driftstilstand ved temperaturer helt ned til -51 °C og helt op til 60 °C.
icon-4

Luftfugtighed

Testede enheder udsættes for temperaturer fra 30 °C til 60 °C ved en relativ luftfugtighed på 95 %.
icon-5

Vibrationstest

Enhederne blev underkastet vibrationstest for at sikre, at alle materialer kunne klare transport og håndtering.
icon-9

Faldtest

Pakkede enheder tabes 26 gange fra en højde på 76 cm (30") på hvert hjørne, side og panel på en 2" tyk krydsfineroverflade. Enhederne efterses for skader efter hvert fald.
icon-7

Sand og støv2

Enhederne og deres komponenter er testet for deres modstandsdygtighed over for eksponering for tørt, blæsende sand samt deres ydeevne i støvfyldte omgivelser.

ENDURO Urban – stilfuld robusthed

icon-9

Faldtest

Enhederne tabes 26 gange fra en højde på 122 cm på hvert hjørne, side og panel på en 5 cm tyk krydsfineroverflade. Enhederne efterses for skader efter hvert fald.
icon-5

Vibrationstest

Enhederne blev udsat for vibrationstest for at sikre, at alle materialer kan klare transport og håndtering.
icon-7

Sand og støv2

Enhederne og deres komponenter er testet for deres modstandsdygtighed over for tørt, fygende sand samt deres ydeevne i støvfyldte omgivelser.
icon-4

Luftfugtighed2

Testede enheder udsættes for luftfugtighedscyklusser fra 59 % til 88 % over en periode på 24 timer.
icon-1

Høje og lave temperaturer1

Testet for at sikre ydeevne ved alle temperaturer fra -32 til +49 °C i over 8 timer.
icon-10

Test af lavt tryk (højde)2

Enhederne testes i miljøer med lavt tryk i en længere periode for at simulere både transport og drift i et fly.

Anbefalet til dig

Indtrængningstest

Test af indtrængningsbeskyttelse er separat i henhold til MIL-STD-810H og giver garanti for, hvor meget støv og væske enheden kan modstå. Den udgives af IEC (International Electrotechnical Commission). Den tilsvarende europæiske standard er EN 60529.

Det første tal repræsenterer mængden af faste stoffer, der kan trænge ind, og det andet tal repræsenterer mængden af beskyttelse mod fugt som f.eks. dryp, sprøjt, nedsænkning osv. Nedenstående tabel forklarer, hvad hvert tal betyder. For eksempel er IP 68 fuldstændigt modstandsdygtig over for støv og nedsænkning i vand i længere tid.

+
=
IP68
Solid

Beskyttet mod faste genstande over 50 mm (1,96") i diameter, f.eks. hænder, store værktøjer.

1

Beskyttet mod faste genstande, der ikke er over 80 mm (3,14") lange og 12 mm i diameter.

2

Beskyttet mod faste genstande over 2,5 mm (0,09"), f.eks. ledninger, små værktøjer.

3

Beskyttet mod faste genstande over 1 mm (0,04"), f.eks. ledninger.

4

Delvis beskyttelse mod støv, der kan skade udstyret.

5

Fuldstændig beskyttet mod støvindtrængen, herunder en vakuumpakning, testet mod kontinuerlig luftstrøm.

6
Væske

Beskyttet mod lodret faldende vanddråber eller kondens.

1

Beskyttet mod faldende vanddråber afbøjet op til 15° fra lodret.

2

Beskyttet mod vandsprøjt fra alle retninger, selv hvis kabinettet afbøjes op til 60° fra lodret.

3

Beskyttet mod vandstænk fra alle retninger i mindst 10 minutter.

4

Beskyttet mod vandstråler med lavt tryk (6,3 mm (0,24")) fra alle retninger. Begrænset indtrængen tilladt.

5

Beskyttet mod højtryksvandstråler fra alle retninger. Begrænset indtrængen tilladt.

6

Beskyttet mod virkningerne af nedsænkning i vand mellem 15 cm (5,90") og 1 meter (39,37") i 30 minutter.

7

Beskyttet mod virkningerne af nedsænkning i vand under tryk i længere perioder.

8
Testparametre kan variere fra model til model.
Kun testet på bestemte modeller. Se de enkelte produktsider for at få flere oplysninger.
3 Bestod af fire forskellige test: 
   Højtemperaturtest I, lavtemperaturtest I: 48 timer ikke i drift
   Højtemperaturtest II, lavtemperaturtest II: 8 timer i drift