Produktdesign

Vi designer produkter, hvor livscyklussen er i fokus, f.eks. ved at integrere begrebet cirkulær økonomi og bruge genbrugsmaterialer til at reducere miljøbelastningen fra start til slut.

Product_Design
Parallax-KSP-Sustainable_Materials
Bæredygtige materialer

I mere end 30 millioner af vores computere og displayprodukter blev der anvendt PCR-plast (genbrugsplast) i perioden 2020-2022, hvilket viser vores engagement i at mindske brugen af ny plast og vores CO2-udledning.

Parallax-KSP-Repairable_and_Upgradable
Reparation og opgradering

Vi prioriterer modulære design. Vores produkter er bevidst designet til at være lette at skille ad, reparere og opgradere for at forlænge deres livscyklus.

Parallax-KSP-Energy_Efficiency
Energieffektivitet

Vores mål for vores computerprodukter er at forbruge 45 % mindre energi i 2025 sammenlignet med 2016. I 2022 opnåede 69 % af vores laptops, stationære pc'er og skærmprodukter ENERGY STAR-certifikatet.

Vores partnere

 • AUO_logo
 • Chimei_logo
 • Covestro_logo
 • Intel_logo
 • NanyaPlastic_logo
 • Teijin_logo
 • Wistron_logo

Emballagedesign

Vores emballage gør brug af genbrugsmaterialer og giver udvidet anvendelighed.

Packaging_Design
Parallax-KSP-Recyclable Packaging_with_Reduced_Plastics
Genanvendelig emballage med reduceret plastindhold

For Acer-notebooks er 90 % af papkasserne fremstillet af genbrugspapir og er 100 % genanvendelige. Vi gør også en indsats for at reducere mængden af plastik, der bruges i vores emballage.

Parallax-KSP-Functional_Reusable_Packaging
Funktionel, genanvendelig emballage

Vores Vero emballage giver merværdi gennem genbrugelighed. Den fungerer som en opbevaringsboks, en holder til din laptop eller en plantebeholder.

Parallax-KSP-Recycled_Paper All_the_Way
Genbrugspapir hele vejen

Siden 2017 har vi leveret over 64 millioner notebooks med indvendig beskyttelse af papirmasse, fremstillet udelukkende af 100 % genbrugspapir.

Vores partnere

 • Golden_Arrow_logo
 • Quanta_logo
 • Shinshin_logo
 • SY_logo
 • Wistron_logo

Produktion

Vi samarbejder med partnere i branchen om at gentænke produktionsprocessen og administrere affald og kemikalier.

Production
Parallax-KSP-Waste_Management
Affaldshåndtering

Vi startede med at fjerne brugen af plastikposer til strømledningen i vores produkter, og vi opfordrede også til miljøvenlige ændringer af vores leverandørers produktionssystem.

Parallax-KSP-Compliance_with_Eco_Labeling_Standards
Overholdelse af miljømærkningsstandarder

Vi er åbne om miljøpåvirkningen af vores produkter og praksis gennem miljømærker med fokus på begrænset anvendelse og sporbarhed af de anførte stoffer.

Vores partnere

 • COMPAL_logo
 • HUAQIN_logo
 • Quanta_logo
 • Wistron_logo

Logistik

Vores optimerede logistik og transportnetværk øger effektiviteten og reducerer CO2-udledningen.

Logistics
Parallax-KSP-Improving_Supply_Chain_Management
Forbedrer styring af forsyningskæder

I 2022 indgik over 50 % af Acers vigtigste logistikleverandører et samarbejde med EcoTransIT for at forbedre rapportering af CO2-emissionsdata og vurdere initiativer med lavt CO2-udslip.

Parallax-KSP-GoGreen_Solutions
GoGreen-løsninger

Acer er engageret i miljøvenlig logistik. I fjerde kvartal 2022 afprøvede vi transport, der brugte biobrændstof, fra Kina til Europa og reducerede mere end 40 tons CO2-udledning.

Parallax-KSP-Responsible_Logistics_GHG emissions
Ansvarlig logistik - udledning af drivhusgasser

Over 90 % af vores logistikpartnere rapporterer nu direkte CO2-udledning for Acer-produktleverancer, hvilket fremmer gennemsigtighed og muliggør informerede valg til bekæmpelse af klimaændringer.

Vores partnere

 • DHL_logo
 • Expeditors_logo
 • KUEHNE-NAGEL_logo
 • Quanta_logo

Energi

Vores aktiviteter fokuserer på at prioritere brugen af ren og vedvarende energi til at holde fossile brændstoffer under jorden.

Energy
Parallax-KSP-Renewable_Energy_at_Operating_Locations
Vedvarende energi på driftssteder

Med egne anlæg til produktion af vedvarende energi og indførelse af alternative energikilder var Acer-koncernens samlede grønne elproduktion på omkring 3,8 millioner kWh i 2022.

Parallax-KSP-Green_Commitments_with_Supply_Chain_Partners
Grønne forpligtelser med forsyningskædepartnere

Vi udvælger partnere, der er engageret i miljøbeskyttelse. 60 % af vores hovedleverandører forpligter sig til RE100 eller fastsætter videnskabeligt baserede CO2-reduktionsmål (SBT).

Parallax-KSP-Smart_Charging_Solution
Smart opladningsløsning

Acer-datterselskabet Acer ITS's opladningsløsning er den første i Asien, der har intelligente parkeringsladestationer til parkering ved vejsiden.

Vores partnere

 • AUO_logo
 • Chimei_logo
 • Covestro_logo
 • Intel_logo
 • LG_logo
 • Microsoft_logo
 • muRata_logo
 • Panasonic_logo
 • SKhynix_logo

Genanvendelse

Kanal- og genanvendelsesløsninger giver vores produkter og materialer et nyt formål ved slutningen af deres levetid.

Recycling
Parallax-KSP-Acer_Trade-in_Programs
Acers indbytningsprogrammer

Vi opfordrer forbrugerne til at deltage i vores indbytningsprogrammer og genbrugsprogrammer, der starter i USA, EMEA og visse lande i Asien og Stillehavsområdet.

Parallax-KSP-Standardized_Recycling_Process
Standardiseret genbrugsproces

Vi stræber efter at sikre, at Acers genbrugsprogram lever op til genvindingsreglerne eller -kravene i lande og regioner, herunder WEEE-direktivet og EPEAT IEEE 1680,1-standarden.

Parallax-KSP-Recycling_Electronics_Products
Genbrug af elektronikprodukter

Fra 2018 til 2022 genbrugte Acer i alt 61.385 tons elektroniske produkter over hele verden.

Vores partnere

 • COMPAL_logo
 • HUAQIN_logo
 • Quanta_logo