Дизайн на продукта

Устройствата Acer Vero могат да се рециклират и са изработени от устойчиви материали, като например рециклирани след употреба пластмаси (PCR) и пластмаса, с риск да попадне в океана, за да се намали въздействието върху околната среда от началото до края.

Product_Design

Нашите партньори

 • AUO_logo
 • Chimei_logo
 • Covestro_logo
 • Intel_logo
 • NanyaPlastic_logo
 • Teijin_logo
 • Wistron_logo
Sustainable_Materials
Устойчиви материали

За да увеличим дела на устойчивите материали в нашите продукти, работим с доставчиците си за използване на по-екологични материали, включително рециклирани след употреба пластмаси (PCR) и пластмаса, с риск да попадне в океана, в нашите продуктови линии Vero. Това е отражение на ангажимента ни да намалим използването на първични материали и да сведем до минимум въглеродния си отпечатък.

Acer_Green_Visualization
Зелена визуализация на Acer

В допълнение към директните промени в материалите интегрирахме нови визуални елементи за всички продукти на Vero. Например акцентирахме на клавишите „R“ и „E“ и гравирахме екологични символи върху основата на лаптопа.

Repairable_and_Upgradable
С възможност за ремонт и надграждане

Даваме приоритет на модулния дизайн. Нашите продукти са умишлено проектирани така, че да могат лесно да се разглобяват, ремонтират и модернизират, за да се удължи жизненият им цикъл. Създадени на базата на възможностите за разширяване и надграждане, ние даваме възможност на нашите потребители да надграждат своите компютри с течение на времето.

Energy_Efficiency
Енергийна ефективност

Поставили сме си за цел до 2025 г. нашите продукти да консумират с 45% по-малко енергия в сравнение с 2016 г. Работим с партньори за непрекъснато намаляване на потреблението на енергия, подобряване на ефективността и удължаване на живота на батериите.

Дизайн на опаковките

В опаковката на Acer Vero Notebook използваме минимални и щадящи околната среда материали, като 90% рециклирана хартия и постиндустриално рециклиран полиестер (PIR), с разширена използваемост.

Packaging_Design

Нашите партньори

 • Golden_Arrow_logo
 • Shinshin_logo
 • SY_logo
 • Quanta_logo
 • Wistron_logo
Reducing_Plastic
Намаляване на употребата на пластмаса

Работим с доставчиците си, за да намалим количеството пластмаса, използвано в нашите опаковки, като например заменяме пластмасовите дръжки с хартиени. Нашият стремеж към намаляване на пластмасата продължава да се развива чрез постепенни промени.

Recycled_Paper_All_the_Way
Рециклирана хартия във всеки етап

Acer внася устойчивост в потребителското изживяване при разопаковане. Омекотяването играе важна роля за осигуряването на защита на продуктите по време на транспортиране. След многобройни оценки и тестове ще заменим подложките от EPE пяна с материали от рециклирана хартия и хартиени форми, без да правим компромис със защитата.

Recyclable_Packaging
Рециклируеми опаковки

Започвайки от продуктовите линии за лаптопи на Acer, нашият дизайн на опаковките позволява лесно разглобяване по време на процеса на рециклиране. Освен това нашият избор на материали и метод на печат гарантира, че опаковъчните материали могат лесно да бъдат рециклирани, за да се започне ново опаковъчно изживяване!

Functional,_Reusable_Packaging
Функционални опаковки за многократна употреба

Дизайнът на опаковката на Vero съдържа множество функции за многократна употреба, за да предостави допълнителна стойност на нашите потребители. Независимо дали става дума за допълнително място за съхранение, стойка за лаптоп или дори разсадник за растения, нашите опаковъчни решения са проектирани с мисъл за многократна употреба, превръщайки еднократните опаковки във функционални предмети от ежедневието.

Производство

Работим с партньори от индустрията, за да преосмислим производствения процес и да подобрим управлението на химикалите и отпадъците.

Production

Нашите партньори

 • COMPAL_logo
 • HUAQIN_logo
 • Quanta_logo
Waste_Management
Управление на отпадъците

Използването на пластмаса в производствения процес е скрита заплаха за околната среда. Като започнем с премахването на употребата на найлонови торбички от производството на захранващите кабели на нашите продукти, ние въвеждаме промени и в производствената система на нашите доставчици.

Compliance_With_Environmental_Labeling_Standards
Съответствие със стандартите за етикетиране на околната среда

Оповестяваме екологичните характеристики на нашите продукти чрез екологични сертификати, фокусирани върху ограничената употреба и проследимостта на изброените вещества.

Логистика

Оптимизираната ни логистика и транспорт ни позволяват да намалим ненужните отпадъци и да намалим емисиите на парникови газове.

Logistics

Нашите партньори

 • DHL_logo
Waste_Reduction_at_the_Source
Намаляване на отпадъците при източника

Премахваме използването на излишни и нерециклируеми ленти за сигурност от продуктовите гами, като започваме от нашите гами монитори. Количеството отпадъци, което се очаква да бъде намалено през 2023 г., намалено годишно само за нашите гами монитори, се равнява на 5500 km лента – приблизително разстоянието от Лондон до Ню Йорк.

Responsible_Logistics_System
Отговорна логистична система

Тъй като транспортът на товари и логистичните дейности допринасят за близо 10% от глобалните емисии на парникови газове, разработихме система за отчитане на въглеродните емисии, за да оптимизираме начина, по който извършваме логистиката си. Системата ни позволява да проследяваме емисиите на въглероден диоксид на всяка пратка от нейния произход до местоназначението й. Благодарение на тези данни за пратките можем да оптимизираме логистичната си система, което ще намали общите ни емисии на парникови газове. Към момента тази система се използва в Китай, като се планира да бъде въведена в целия свят.

GoGreen_Solutions
GoGreen Solutions

Проактивно работим с DHL Global Forwarding – нашият доставчик на устойчива логистика – за намиране на по-екологични логистични решения. Създадохме мега шлюз, който съчетава различни видове транспорт, за да доставя пратките директно на нашите клиенти, като до голяма степен намалява средния разход на гориво за една пратка. Освен това с решението на DHL да използва повече от 30% устойчиво авиационно и морско гориво по време на транспортиране ние постепенно намаляваме използването на изкопаеми горива и свеждаме до минимум въздействието си върху околната среда.

Рециклиране

Каналните решения и решенията за рециклиране дават на продуктите и материалите ни ново предназначение в края на експлоатационния им живот.

Recycling
Acer_Trade-in_Programs
Програми за размяна на Acer

Насърчаваме потребителите да участват в нашите програми за размяна и рециклиране, които започват в САЩ, Европа, Близкия изток и Африка и някои страни от Азиатско-тихоокеанския регион.

Lithium_Battery_Recycling
Рециклиране на литиеви батерии

През 2021 г. Acer Северна Америка събра един метричен тон литиеви батерии за еднократна употреба за правилно рециклиране, спестявайки над 13 метрични тона отпадъци, предназначени за депата, в продължение на три последователни години от 2018 до 2021 г.

Standardized_Recycling_Process
Стандартизиран процес на рециклиране

Всички програми за рециклиране в САЩ изискват правилното изхвърляне и управление на електронно оборудване, компоненти и материали. Нашата цел е да гарантираме, че програмата за рециклиране на Acer отговаря на изискванията за рециклиране на най-новата версия на EPEAT и на стандарта IEEE 1680.1.

Енергия

Нашите операции използват възобновяема енергия, например слънчева, за да запазят фосилите там, където им е мястото – под земята.

Energy

Нашите партньори

 • AUO_logo
 • DELTA_logo
 • Google_logo
 • Intel_logo
 • LG_logo
 • Microsoft_logo
 • muRata_logo
 • Panasonic_logo
 • SKhynix_logo
Renewable_Energy_at_Operating_Locations_Worldwide
Възобновяема енергия в оперативни обекти по целия свят

Благодарение на собствените съоръжения за производство на възобновяема енергия, предимно слънчева, и гарантирано използване на възобновяеми енергийни източници, общото производство на зелена енергия за цялата година в Acer Group е около 3,6 милиона kWh. В сравнение с 2020 г. това количество е увеличено с приблизително 300 000 kWh.

Supply_Chain_Green_Commitments
Екологични ангажименти по веригата за доставки

Избираме партньори, ангажирани с опазването на околната среда, и предоставяме информация за Проекта за разкриване на въглерод. Освен това работим с доставчици от първостепенно значение, за да увеличим процента на ангажираност с RE100 и SBT. До 2021 г. 55% от доставчиците са поели своите ангажименти, а целта ни е до 2025 г. да постигнем 80% ангажираност.

Smart_Parking_Meter
Интелигентни паркометри

Според статистиката шофьорите губят 55 часа на година в търсене на място за паркиране, а превозните им средства възлизат на 30% от целия градски трафик. За да решим този проблем, разработихме интелигентен паркометър, който автоматично следи за наличието на свободни места за паркиране и ги съобщава на леснодостъпно за шофьорите приложение.

Smart_Charging_Solution
Интелигентно решение за зареждане

Решението за зареждане на дъщерното дружество Acer ITS е първото в Азия, което пуска на пазара интелигентни станции за зареждане на крайпътни паркинги. Предоставяйки най-доброто решение за правителствените агенции за изграждане на инфраструктура за зареждане, ние допринасяме за бъдещето на електромобилите и екологичния транспорт.