Дизайн на продукта

Ние проектираме продукти, като вземаме предвид техния жизнен цикъл, интегрирайки концепцията за кръгова икономика и използвайки рециклирани материали, за да намалим въздействието върху околната среда от начало до край.

Product_Design
Parallax-KSP-Sustainable_Materials
Устойчиви материали

За периода 2020 – 2022 г. повече от 30 милиона от нашите компютри и продукти с дисплеи са включвали рециклирани след употреба (PCR) пластмаси, което показва нашата отдаденост на това да намалим използването на необработена пластмаса, както и нашите въглеродни емисии.

Parallax-KSP-Repairable_and_Upgradable
С възможност за ремонт и надстройване

Даваме приоритет на модулните дизайни. Нашите продукти са умишлено проектирани така, че да могат лесно да се разглобяват, ремонтират и надстройват, за да се удължи жизненият им цикъл.

Parallax-KSP-Energy_Efficiency
Енергийна ефективност

Нашата цел, която се отнася до компютърните ни продукти, е до 2025 г. потреблението на енергия да бъде с 45% по-малко в сравнение с 2016 г. През 2022 г. 69% от нашите продукти – ноутбуци, настолни компютри и монитори – получиха сертификат ENERGY STAR.

Нашите партньори

 • AUO_logo
 • Chimei_logo
 • Covestro_logo
 • Intel_logo
 • NanyaPlastic_logo
 • Teijin_logo
 • Wistron_logo

Дизайн на опаковките

В опаковките ни се използват рециклирани материали и се осигурява разширена използваемост.

Packaging_Design
Parallax-KSP-Recyclable Packaging_with_Reduced_Plastics
Рециклируеми опаковки с намалено количество пластмаса

При ноутбуците на Acer 90% от картонените кутии са изработени от рециклирана хартиена маса и могат да се рециклират на 100%. Също така полагаме съзнателни усилия да намалим количеството пластмаса, използвана в нашите опаковки.

Parallax-KSP-Functional_Reusable_Packaging
Функционални опаковки за многократна употреба

Нашата опаковка Vero предлага добавена стойност чрез възможност за многократна употреба, като служи за кутия за съхранение, поставка за лаптоп или саксия, превръщайки се в многофункционални предмети за ежедневна употреба.

Parallax-KSP-Recycled_Paper All_the_Way
Рециклирана хартия във всеки етап

От 2017 г. досега сме транспортирали над 64 милиона ноутбуци с вътрешна защита от хартиена маса, изработена изцяло от 100% рециклирана хартия.

Нашите партньори

 • Golden_Arrow_logo
 • Quanta_logo
 • Shinshin_logo
 • SY_logo
 • Wistron_logo

Производство

Работим с партньори от индустрията, за да преосмислим производствените процеси и да управляваме отпадъците и химикалите.

Production
Parallax-KSP-Waste_Management
Управление на отпадъците

Започвайки с преустановяването на използване на найлонови торбички за захранващия кабел на нашите продукти, ние също така насърчихме екологичните промени в производствената система на нашите доставчици.

Parallax-KSP-Compliance_with_Eco_Labeling_Standards
Съответствие със стандартите за етикетиране на екологични продукти

Оповестяваме въздействието на нашите продукти и практики върху околната среда чрез екологични етикети, като се фокусираме върху ограничената употреба и проследимостта на изброените вещества.

Нашите партньори

 • COMPAL_logo
 • HUAQIN_logo
 • Quanta_logo
 • Wistron_logo

Логистика

Нашата оптимизирана мрежа за логистика и транспорт повишава ефективността и намалява въглеродните емисии.

Logistics
Parallax-KSP-Improving_Supply_Chain_Management
Подобряване на управлението на веригата за доставки

През 2022 г. над 50% от ключовите логистични доставчици на Acer си партнираха с EcoTransIT, за да подобрят отчитането на данните за въглеродните емисии и да оценят нисковъглеродните инициативи.

Parallax-KSP-GoGreen_Solutions
GoGreen Solutions

Acer се ангажира с екологосъобразната логистика. През четвъртото тримесечие на 2022 г. пилотно използвахме транспорт с биогориво от Китай до Европа, с което намалихме с повече от 40 тона въглеродните емисии.

Parallax-KSP-Responsible_Logistics_GHG emissions
Отговорна логистика за емисиите на парникови газове

Над 90% от нашите партньори в областта на логистиката вече докладват директно за въглеродните емисии при доставките на продукти на Acer, като по този начин насърчават прозрачността и дават възможност за информиран избор в борбата с изменението на климата.

Нашите партньори

 • DHL_logo
 • Expeditors_logo
 • KUEHNE-NAGEL_logo
 • Quanta_logo

Енергия

Фокусът на нашите операции е приоритетното използване на чиста и възобновяема енергия, за да задържим изкопаемите горива под земята.

Energy
Parallax-KSP-Renewable_Energy_at_Operating_Locations
Възобновяема енергия в оперативни обекти

Благодарение на собствените съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници и внедряването на алтернативни енергийни източници общото производство на зелена енергия на Acer Group е било около 3,8 милиона kWh през 2022 г.

Parallax-KSP-Green_Commitments_with_Supply_Chain_Partners
Екологични ангажименти с партньорите по веригата за доставки

Избираме партньори, ангажирани с опазването на околната среда. 60% от критичните доставчици се ангажират с RE100 или си поставят научно обосновани цели за намаляване на въглеродните емисии (SBT).

Parallax-KSP-Smart_Charging_Solution
Интелигентно решение за зареждане

Решението за зареждане на дъщерното дружество Acer ITS е първото в Азия, което има интелигентни станции за зареждане на електромобили на крайпътни паркинги.

Нашите партньори

 • AUO_logo
 • Chimei_logo
 • Covestro_logo
 • Intel_logo
 • LG_logo
 • Microsoft_logo
 • muRata_logo
 • Panasonic_logo
 • SKhynix_logo

Рециклиране

Каналните решения и решенията за рециклиране дават на продуктите и материалите ни ново предназначение в края на експлоатационния им живот.

Recycling
Parallax-KSP-Acer_Trade-in_Programs
Програми за размяна на Acer

Насърчаваме потребителите да участват в нашите програми за размяна и рециклиране, които започват в САЩ, Европа, Близкия изток и Африка и някои държави от Азиатско-тихоокеанския регион.

Parallax-KSP-Standardized_Recycling_Process
Стандартизиран процес на рециклиране

Нашата цел е да гарантираме, че програмата за рециклиране на Acer отговаря на регламентите или изискванията за рециклиране в държавите и регионите, включително на Директивата за ОЕЕО и на стандарта EPEAT IEEE 1680.1.

Parallax-KSP-Recycling_Electronics_Products
Рециклиране на електронни продукти

От 2018 до 2022 г. Acer е рециклирала общо 61 385 тона електронни продукти по целия свят.

Нашите партньори

 • COMPAL_logo
 • HUAQIN_logo
 • Quanta_logo