in Products in Support in Press

Denne siden benytter seg av cookies for å sikre at du får best mulig brukeropplevelse. Trykk her for å lære mer og endre dine innstillinger. Ved å lukke dette vinduet aksepterer du nåværende innstillinger.

Reach New Depths of Color

A wider color range results in less banding – creating a smoother, more realistic image.

Acer EB0 Series – Reach New Depths of Color ksp - Large
6-Axis Color Adjustment Click for Greater Details

Get a Good Look

Super Sharpness takes low-res images and bumps them up a notch, giving what you see that Ultra HD feel.

Acer EB0 Series – Get a Good Look ksp - Large
Acer EB0 Series Lifestyle - Large

Acer VisionCare™

Acer VisionCare™ incorporates several technologies to reduce eye strain and provide a more comfortable viewing experience.

Acer EB0 Series – Acer VisionCare™ ksp - Large
Low Dimming™ Click for Greater Details
BlueLightShield™ Click for Greater Details

Multi-tasking Made Easy

Make multi-tasking easy by linking two systems to the display through PIP1 (picture-in-picture) features.

Acer EB0 Series – Multi-tasking Made Easy ksp - Large

1. Specifications may vary depending on model and/or region.
2. IPS stands for In-Plane Switching. All brands and product names mentioned herein include trademarks of their respective companies and are used solely to describe or identify the products.

Alle tilbud kan endres uten varsel eller forpliktelser og er kanskje ikke tilgjengelig i alle utsalgssteder. Prislistene er foreslåtte priser fra produsenten og kan variere fra utsalgssted til utsalgssted.Acer er Ikke ansvarlig for prisfastsetting eller andre typografiske eller fotografiske feil eller utelatelser. Bildene kan avvike fra tilbudet.
Forbrukere har juridiske rettigheter i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbruksvarer. Denne garantien ekskluderer, begrenser eller opphever ikke slike gjeldende rettigheter.
Du kan finne ErP-dokumentasjonen (direktiv for energirelaterte produkter) for ditt Acer-produkt her.  

Sammenlign produkter

Sammenlign maksimalt 3 modeller innenfor samme kategori

?_Compare alert