Acer USB-C to USB-C
สาย - ได้รับการรับรองจาก
Works With Chromebook


สาย USB-C to USB-C 3.1 Gen 2 ถ่ายโอนข้อมูล ชาร์จไฟ และรองรับจอแสดงผล USB-C เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเชื่อมต่อแบบกลับด้านได้ และเพลิดเพลินกับการรองรับการใช้งานระดับสูงและความยืดหยุ่น

•ได้รับการรับรองจาก Works With Chromebook1
•ถ่ายโอนข้อมูลได้ 10Gbps
•ส่งพลังงานได้สูงสุด 100W (5A)
•ได้รับการรับรอง USB-IF

เลือกสาย Acer USB-C to USB-C ที่ดีที่สุดของคุณ

ค้นหาสาย Acer USB-C to USB-C ของคุณ ตามคุณสมบัติหรือเรียกดูผลิตภัณฑ์ด้านล่าง

1.ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานการรับรองของ Google โปรดติดต่อ Acer โดยตรงสำหรับข้อมูลเชิงเทคนิคและการบริการลูกค้า Chromebook และตราสัญลักษณ์ "Works With Chromebook" เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

ข้อเสนอทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือการรับผิดชอบใด ๆ และอาจไม่มีจำหน่ายที่ร้านค้าปลีกทุกแห่ง ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกที่ผู้ผลิตเสนอ และแต่ละร้านอาจมีราคาที่แตกต่างกันไป จะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับการกำหนดราคาหรือการพิมพ์ผิดหรือจากข้อผิดพลาดจากรูปภาพสิ้นค้าหรือการละเลยอื่น ๆ รูปภาพต่าง ๆ อาจแตกต่างจากข้อเสนอ
ผู้บริโภคมีสิทธิ์ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายระดับประเทศที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค และการรับประกันนี้ไม่ได้ยกเว้น จำกัด หรือระงับสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว