Pålitlighet i militärklass

Acers åtagande till ditt företag börjar innan du öppnar paketet. Genom att testa våra produkter i enlighet med MIL-STD-810H-standarder och IP-skydd (Ingress Protection) mot vatten och damm kan du vara säker på att din produkt tål mer än du utsätter den för under en genomsnittlig dag i klassrummet, lagret eller på arbetsplatsen.

MIL-STD-810H-standarder

Enheter med MIL-STD-810H-etiketten har klarat följande tester.

ENDURO – tåliga enheter

expand_more
icon-1

Höga och låga temperaturer1

Enheterna testas för att säkerställa prestanda i temperaturer från -32 °C i mer än 48 timmar och upp till +65 °C i mer än 4 timmar.
icon-3

Regn

Enheterna testas mot regnexponering, utsätts för vattenstänk från en viss höjd och kontrolleras efteråt för att se om det finns några skador.
icon-4

Luftfuktighet

Enheterna utsätts för luftfuktighetscykler från 58 till 88 % under 24-timmarsperioder.
icon-5

Vibrationstest 1

Enheterna testas för att säkerställa prestanda genom att simulera en körning på 160 mil där de utsätts för olika typer av stötar och vibrationer.
icon-9

Falltest1

Enheterna testas genom att simulera händelser där de tappas, till exempel när de tas bort från en hylla eller tappas på en hård yta.
icon-7

Sand och damm 2

Enheterna och komponenternas motståndskraft mot torr blåsande sand och hur de fungerar i dammfyllda miljöer testas.
icon-10

Lågtryckstest (höjd)2

Enheterna testas i miljöer med lågt tryck under längre tid för att simulera både transport och användning på flygplan.
icon-2

Saltdimma2

Saltdimtestet används till att fastställa effektiviteten för den skyddande beläggningen och ytan på enheter och till att kontrollera effekten av saltrester på de interna elkomponenterna.
icon-12

Temperaturshock2

Enheterna testas för att fastställa deras motståndskraft mot snabba temperaturförändringar mellan -21 och +60 °C.

TravelMate – bärbara företagsdatorer

expand_more
icon-1

Höga och låga temperatur

Testade för att säkerställa prestanda vid temperaturer från -32 till +49 °C i över 8 timmar.
icon-3

Regn

Enheterna testas mot regnexponering, utsätts för vattenstänk från en viss höjd och kontrolleras efteråt för att se om det finns några skador.
icon-4

Luftfuktighet

Enheterna utsätts för luftfuktighetscykler från 58 till 88 % under 24-timmarsperioder.
icon-5

Vibrationstest

Enheterna utsätts för vibrationstest för att se till att alla material klarar av transport och hantering.
icon-9

Falltest

Enheterna tappas 26 gånger från 122 cm på varje hörn, sida och på skärmen på en 5 cm tjock yta av plywood. Efter varje fall kontrolleras om enheterna har några skador.
icon-6

Stöttest2

Enheterna och komponenternas motståndskraft mot torr blåsande sand och hur de fungerar i dammfyllda miljöer testas.

Chromebook – arbete och studier

expand_more
icon-1

Höga och låga temperatur

Testade för att säkerställa prestanda vid temperaturer från -32 till +49 °C i över 8 timmar.
icon-3

Regn

Enheterna testas mot regnexponering, utsätts för vattenstänk från en viss höjd och kontrolleras efteråt för att se om det finns några skador.
icon-4

Luftfuktighet

Enheterna utsätts för luftfuktighetscykler från 58 till 88 % under 24-timmarsperioder.
icon-5

Vibrationstest

Enheterna utsätts för vibrationstest för att se till att alla material klarar av transport och hantering.
icon-9

Falltest

Enheterna tappas 26 gånger från 122 cm på varje hörn, sida och på skärmen på en 5 cm tjock yta av plywood. Efter varje fall kontrolleras om enheterna har några skador.
icon-7

Sand och damm 2

Enheterna och komponenternas motståndskraft mot torr blåsande sand och hur de fungerar i dammfyllda miljöer testas.
icon-8

Drift vid höga temperaturer 2

För att utvärdera säkerheten, prestanda och integriteten för enheter i miljöer med höga temperaturer utsätts de för högre omgivningstemperatur än standardtemperaturen (≈ 60 °C) under 5 24-timmarsperioder.
icon-6

Stöttest2

Enheterna utsätts för den typ av fysiska stötar som kan uppstå under hantering, transport och service under hela sin livslängd. Enheter testas både i på- och av-läge och får totalt 18 stötar för att testa den strukturella integriteten.
icon-10

Lågtryckstest (höjd)2

Enheterna testas i miljöer med lågt tryck under längre tid för att simulera både transport och användning på flygplan.
icon-11

Solstrålning (solljus) 2

Enheter testas i direkt solljus under 4 24-timmarscykler.

Veriton – kommersiella datorer

expand_more
icon-1

Höga och låga temperatur

Testad för att säkerställa prestanda under drift i temperaturer mellan -32 °C och 49 °C och testad i temperaturer ned till -51 °C och så högt som 60 °C när den inte är i drift.
icon-4

Luftfuktighet

Testade enheter utsätts för temperaturer mellan 30 °C och 60 °C vid en relativ luftfuktighet på 95 %.
icon-5

Vibrationstest

Enheterna utsätts för vibrationstest för att se till att alla material klarar av transport och hantering.
icon-9

Falltest

Förpackade enheter tappas 26 gånger från 76 cm på varje hörn, sida och på skärmen på en 5 cm tjock yta av plywood. Efter varje fall kontrolleras om enheterna har några skador.
icon-7

Sand och damm 2

Enheterna och komponenternas motståndskraft mot torr blåsande sand och hur de fungerar i dammfyllda miljöer testas.

ENDURO Urban – snyggt och hållbart utseende

expand_more
icon-9

Falltest

Enheterna tappas 26 gånger från 122 cm på varje hörn, sida och på skärmen på en 5 cm tjock plywoodskiva. Efter varje fall kontrolleras om enheterna har några skador.
icon-5

Vibrationstest

Enheterna utsätts för vibrationstest för att se till att alla material klarar av transport och hantering.
icon-7

Sand och damm2

Enheternas och komponenternas motståndskraft mot torr blåsande sand och hur de fungerar i dammfyllda miljöer testas.
icon-4

Luftfuktighet2

Enheterna utsätts för luftfuktighetscykler från 59 till 88 % under en 24-timmarsperiod.
icon-1

Höga och låga temperaturer1

Testade för att säkerställa prestanda vid temperaturer från -32 till +49 °C i över 8 timmar.
icon-10

Lågtryckstest (höjd)2

Enheterna testas i miljöer med lågt tryck under längre tid för att simulera både transport och användning på flygplan.

Rekommenderas för dig

IP-testning

Testning av IP-skydd är separat enligt MIL-STD-810H och ger en garanti för hur mycket damm och vätska enheten tål. Den publiceras av International Electrotechnical Commission (IEC). Motsvarande europeisk standard är EN 60529.

Den första siffran representerar mängden fasta ämnen som kan tränga in och den andra siffran anger mängden fukt från droppar, sprejer, nedsänkning osv. I tabellen nedan förklaras vad varje siffra betyder. IP 68 innebär till exempel att enheten är helt skyddad mot damm- och nedsänkning i vatten under längre perioder.

+
=
IP68
Solid

Skyddad mot solida föremål som är större än 50 mm (1,96 tum) i diameter, t.ex. händer och stora verktyg.

1

Skyddad mot solida föremål som inte är längre än 80 mm (3,14) och 12 mm i diameter.

2

Skyddad mot solida föremål över 2,5 mm (0,09 tum) t.ex. tråd, små verktyg.

3

Skyddad mot solida föremål som är större än 1 mm (0,04 tum), t.ex. kablar.

4

Delvist skydd mot damm som kan skada utrustningen.

5

Fullständigt skyddad mot dammintrång med bland annat vakuumförsegling, testad mot kontinuerligt luftflöde.

6
Vätska

Skyddad mot vertikalt fallande vattendroppar eller kondens.

1

Skyddad mot fallande vattendroppar, som avleds vid en vertikal lutning på upp till 15°.

2

Skyddad mot vattenstänk från alla riktningar, även om fodralet avleds vid en vertikal lutning på upp till 60°.

3

Skyddad mot vattenstänk från alla riktningar i minst 10 minuter.

4

Skyddad mot vattenstrålar med lågt tryck (6,3 mm (0,24 tum)) från alla riktningar. Begränsat intrång tillåtet.

5

Skyddad mot vattenstrålar med högt tryck från alla riktningar. Begränsat intrång tillåtet.

6

Skyddad mot effekterna av nedsänkning i vatten mellan 15 cm (5,90 tum) och 1 meter (39,37 tum) i 30 minuter.

7

Skyddad mot effekterna av nedsänkning i vatten under tryck under längre perioder.

8
  1. Testparametrarna är olika för olika modeller.
  2. Testen har endast utförts på vissa modeller. Mer information finns på produktsidan för respektive modell.