Vállalati társadalmi felelősségvállalás

A 20. századot az informatikai piac gyors növekedése, valamint a hozzá kapcsolódó technológiák térnyerése jellemezte, amelyek mindegyike nem csekély mértékben járult hozzá az innováció előmozdításához.
 
Az országok gazdaságának létfontosságú részét jelentő iparág növekedése együtt járt a természeti erőforrások egyre intenzívebb felhasználásával, ami nemcsak a helyi, hanem az országos szintű javakat is érintette. Környezetvédelmi és humanitárius egyesületek ezért a multinacionális cégekhez fordultak, hogy legyenek felelősségteljesebbek környezetvédelmi, morális és társadalmi szempontból, és csökkentsék a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásukat.
 
A szervezeti, szakmai, intézményi és a társadalmi előrehaladást érintő fejlemények hátterében az üzleti etika vállalatigazgatási filozófiája áll, amely az első számú kihívássá lépett elő, amellyel a multinacionális cégeknek, köztük az Acernek a 21. században szembe kell nézniük. Olyan elvek és értékek kombinációjáról van szó, amely arra ösztönzi a vállalatvezetést, hogy egyformán törekedjenek gazdasági és társadalmi célok elérésére. Az etikus vállalatok tisztában vannak azzal, hogy felelősséget kell vállalniuk gazdasági, jogi és szociális téren, és filantróp szellemben kell működniük.
 
E vállalatirányítási filozófia egyik eleme a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) programja, amely révén a vállalat egy olyan globális egyensúly elérését tűzi ki célul, amely egyesíti az emberi, a környezeti és a közösségekben rejlő erőforrásokat.
 
A CSR egy olyan üzleti kérdés, amely nélkül nem működhet egy vállalat a 21. században. Ennek megfelelően erre épül az Acer, a világ egyik vezető PC márkája mögött álló cég integrált CSR stratégiája. 2006 óta az Acer átfogóan és alaposan áttekintette, hogy cselekedetei hogyan szolgálhatják a fenntartható fejlődést. A CSR-nek az üzleti működésbe történő beépítése, valamint a CSR-rel kapcsolatos globális kezdeményezésekben való részvétel révén az Acer tanúsította, hogy elkötelezett a CSR mellett, és határozottan támogatja azt. A vállalat kísérletet tett a globális fenntartható fejlődéshez való folyamatos hozzájárulásra is.
 
Az Acer vállalat CSR programjával kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el az Acer csoport CSR weboldalára.