Бързина от нов вид: Agile-Splendor IPS

За разлика от традиционните IPS дисплеи тези IPS панели използват бърза технология с течни кристали, за да намалят нативните времена на реакция от 14 ms на 5 – 7 ms или 1 – 2 ms с активирано подсилване – на до максимално време 0,1 ms1 – и едновременно с това поддържат 90% DCI-P3 цветова гама или по-широка. Времената на реакция, достигнати чрез тези панели, са много по-бързи от тези на други типове панели – резултатът от това са изключителна визуална плавност на графиките и пресъздаване на ярки цветове.

Agile Splendor Ips AGW Source

Начин на работа на времето на реакция

Времето на реакция представлява скоростта, с която LCD пикселите на даден дисплей преминават от напълно активно (бели) в напълно неактивно (черни) състояние, а след това отново в напълно активно. То се измерва в милисекунди – време на реакция от пет милисекунди (5 ms) означава, че един монитор може да премине от бяло в черно в бяло за 1/200 от секундата. Agile-Splendor IPS панелите са способни да достигнат много по-висока скорост.

Agile Splendor Ips AGW Source

Начин на работа на цветовата гама

Терминът цветова гама се отнася до гамата от цветове, които може да възпроизведе едно устройство, като колкото по-голяма или по-широка е гамата, толкова по-богато наситени цветове са достъпни. При по-малка цветова гама обикновено богато наситените цветове са тези, които първи влошават качеството си, което се нарича загуба на детайлност. Agile-Splendor IPS панелите запазват наситените си цветове въпреки това техническо предизвикателство.

Agile Splendor Ips AGW Source

Свързани продукти

1 Времето на реакция, което може да бъде достигнато, зависи от спецификациите и/или модела.