Подложка за мишка Vero

Защитете вашите повърхности и околната среда с подложката за мишка Vero. Изработена от рециклирани пластмасови бутилки и рециклиран естествен каучук за нехлъзгаща се основа.

• 100% RPET повърхност
• 80% рециклирана долна част от естествен каучук
• До 95% използвани рециклирани материали

Изберете вашата перфектна подложка за мишка Vero

Потърсете вашата подложка за мишка Vero по функции или разгледайте продуктите по-долу.

Всички оферти подлежат на промяна без предизвестие или задължение и може да не са налични във всички търговски обекти. Посочените цени са предложени от производителя цени на дребно и може да се различават според търговския обект. Не носи отговорност за ценообразуване или други печатни или графични грешки или пропуски. Изображенията може да се различават от предложението.
Потребителите имат законни права съгласно приложимото национално законодателство, регулиращо продажбата на потребителски продукти, и настоящата гаранция не изключва, ограничава или анулира никое от тези приложими права.