Безжична мишка Acer M502 – сертифицирана по Works With Chromebook

Безжичната мишка Acer M502 е сертифицирана по Works With Chromebook, което гарантира, че ще работи безпроблемно с вашия Chromebook. При 1200 DPI се наслаждавайте на надеждно и отзивчиво управление, докато навигирате. Освен това удобната й форма с меки странични елементи за захващане е проектирана както за потребители, работещи с дясната ръка, така и за такива, работещи с лявата.

• Сертифициран по Works With Chromebook1
•1200 DPI
•2,4 GHz безжична технология
•Удобен дизайн за работа и с двете ръце

Изберете вашата перфектна безжична мишка Acer M502, сертифицирана по Works With Chromebook

Потърсете вашата безжична мишка Acer M502, сертифицирана по Works With Chromebook, по функции или разгледайте продуктите по-долу.

1. Този продукт е сертифициран, за да отговаря на стандартите за съвместимост на Google. Моля, свържете се директно с Acer за техническа поддръжка и обслужване на клиенти. Chromebook и значката „Works With Chromebook“ са търговски марки на Google LLC.

Всички оферти подлежат на промяна без предизвестие или задължение и може да не са налични във всички търговски обекти. Посочените цени са предложени от производителя цени на дребно и може да се различават според търговския обект. Не носи отговорност за ценообразуване или други печатни или графични грешки или пропуски. Изображенията може да се различават от предложението.
Потребителите имат законни права съгласно приложимото национално законодателство, регулиращо продажбата на потребителски продукти, и настоящата гаранция не изключва, ограничава или анулира никое от тези приложими права.