Bluetooth мишка Acer B501 – сертифицирана по Works With Chromebook

WWCB_Mouse_B501_modelmain
Bluetooth мишката Acer B501 е сертифицирана по Works With Chromebook, което гарантира, че ще работи безпроблемно с вашия Chromebook. Тази мишка има международно сертифицирани решения за антимикробна защита1, 2, 3 със сребърни йони на повърхността й. При 1000 DPI управлението на навигацията е надеждно и динамично, а удобната й форма е приятна както за потребители, работещи с дясната ръка, така и за такива, работещи с лявата.

Изберете вашата перфектна Bluetooth мишка Acer B501 – сертифицирана по Works With Chromebook

Потърсете вашата Bluetooth мишка Acer B501 – сертифицирана по Works With Chromebook – по функции или разгледайте продуктите по-долу.

1. Антимикробният дизайн на Acer може да се различава в зависимост от моделите/региона. Никое решение за антимикробна защита, включително Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass и антимикробната технология със сребърни йони, не твърди, че защитава потребителите или предоставя каквато и да било пряка или косвена полза за здравето. Антимикробната защита е ограничена до сензорната повърхност. Продуктите, включващи 360-градусовия антимикробен дизайн на Acer, разполагат с решения за антимикробна защита върху повърхности, които се докосват често, и по-голямата част от външната площ.

2. Количеството на сребърните йони ще се влияе от влажността и температурата.

3. Светодиодът и крачетата на мишката не са покрити с решение за антимикробна защита.

4. В сравнение с Logitech MK470 Slim Wireless Combo

5. Този продукт е сертифициран, за да отговаря на стандартите за съвместимост на Google. Моля, свържете се директно с Acer за техническа поддръжка и обслужване на клиенти. Chromebook и значката „Works With Chromebook“ са търговски марки на Google LLC.

Всички оферти подлежат на промяна без предизвестие или задължение и може да не са налични във всички търговски обекти. Посочените цени са предложени от производителя цени на дребно и може да се различават според търговския обект. Не носи отговорност за ценообразуване или други печатни или графични грешки или пропуски. Изображенията може да се различават от предложението.
Потребителите имат законни права съгласно приложимото национално законодателство, регулиращо продажбата на потребителски продукти, и настоящата гаранция не изключва, ограничава или анулира никое от тези приложими права.