in Products in Support in Press

Switch 3

Windows Logo
Switch 3 - Overview Hero - Large

โดดเด่น

สะกดทุกสายตาด้วยฟังก์ชันการทำงานอเนกประสงค์ และการออกแบบที่ทันสมัยของ Switch 3

ดูเพิ่มเติม
Switch 3 - Overview design - Large

พร้อมใช้งานทุกเมื่อ

ช่วยให้คุณทุ่มเทได้อย่างเต็มที่ทั้งเล่นและทำงานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

ดูเพิ่มเติม
Switch 3 - Overview features - Large

1. อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก
2. ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค
3. ต้องการแท็บเล็ตหรือพีซีที่มีหน้าจอสัมผัส อุปกรณ์เสริมปากกาอาจจำหน่ายแยกต่างหาก
4. ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งานในการตั้งค่า และมีปุ่ม Bluetooth บนปากกา

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert