in Products in Support in Press

Swift 5

Swift 5 - overview - Large
Good Design 2017 - Award

แชมป์ใหม่รุ่นเฟเธอร์เวท

ขนาด รูปร่าง และสไตล์: 3 องค์ประกอบที่ทำให้ Swift 5 เป็นแชมป์แห่งคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ดูเพิ่มเติม
Swift 5 - overview design - Large

เทคโนโลยีการชาร์จที่พร้อมใช้งานเสมอ

เอาชนะความต้องการในทุกๆ วันของคุณด้วยคุณสมบัติเทคโนโลยีอันทรงพลังที่ทำให้พร้อมใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

ดูเพิ่มเติม
Swift 5 - overview Features - Large

1. ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค
2. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ต่างกันไปตามการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์ การตั้งค่าพลังงาน การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert