in Products in Support in Press

Aspire 3

Aspire 3 - overview - Large

เน้นย้ำที่รูปลักษณ์และฟังก์ชัน

ขนาดเพรียวบางอย่างน่าทึ่งและลวดลายตัดกันที่น่าประทับใจช่วยเน้นคุณสมบัติที่มีดีไซน์แบบโลกความเป็นจริง

ดูเพิ่มเติม
Aspire 3 - overview design - Large

เทคโนโลยีพื้นฐานที่น่าประทับใจ

Aspire 3 สร้างมาเพื่อทำให้คุณดื่มด่ำ ตื่นเต้น และตื่นตัวตลอดเวลา ซึ่งมีเทคโนโลยีที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณ

ดูเพิ่มเติม
Aspire 3 - overview design - Large

1 ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert