in Products in Support in Press

Acer Chromebook 15 CB315

Acer Chromebook 15 CB315 - overview - Large

รูปลักษณ์แห่งความสง่างาม

ความงามของ Chromebook รุ่นนี้คือลวดลายที่ตัดกันอันละเอียดอ่อน และเทคโนโลยีการจัดวางปุ่มที่สร้างมาอย่างประณีต

ดูเพิ่มเติม
Acer Chromebook 15 CB315 - overview design - Large

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพของมีเดีย

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้านความบันเทิงและมีเดียด้วยลำโพงที่หันขึ้นด้านบนและเว็บแคมด้านหน้า

ดูเพิ่มเติม
Acer Chromebook 15 CB315 - overview features - Large

1อายุการใช้งานแบตเตอรี่ต่างกันไปตามการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์ การตั้งค่าพลังงาน การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
2 เวอร์ชันซอฟต์แวร์และความพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับตารางการรีลีสของ Google Play Store

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert