in Products in Support in Press
Veriton X - overview - Large

พื้นที่ที่มากขึ้น

ด้วย SSD ความสามารถในการเพิ่มขยายที่เพิ่มขึ้น และรองรับจอภาพได้มากขึ้น ทำให้คุณใช้งานเดสก์ทอปสำหรับธุรกิจรุ่นนี้ได้มากยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม
Veriton X ksp- overview design - Large

ความเร็วคือสิ่งสำคัญ

ด้วย CPU 8th Gen Intel® Core™ i+ , Intel® Optane™ และไดร์ฟ SSD รุ่นล่าสุด ทำให้ทุกงานธุรกิจของคุณทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม
Veriton X ksp - overview features - Large

CPU: ระบบประมวลผล Intel® Core ™ i7+ vPro™, GPU: NVIDIA® GeForce® GT720, RAM: 64GB DDR4-2666MHz, พื้นที่จัดเก็บ: 2 TB HDD พร้อม 256/512 GB SSD ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและภูมิภาค
1 ต้องการการ์ดกราฟิกเพิ่มเติม
2 การรองรับคุณสมบัติของจอภาพ Acer นั้นมีจำกัดและอาจแตกต่างไปในแต่ละรุ่น

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert