in Products in Support in Press

พื้นที่ที่มากขึ้น

ด้วย SSD ความสามารถในการเพิ่มขยายที่เพิ่มขึ้น และรองรับจอภาพได้มากขึ้น ทำให้คุณใช้งานเดสก์ทอปสำหรับธุรกิจรุ่นนี้ได้มากยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม
Veriton X ksp- overview design - Large

ความเร็วคือสิ่งสำคัญ

ด้วย CPU 8th Gen Intel® Core™ i+ , Intel® Optane™ และไดร์ฟ SSD รุ่นล่าสุด ทำให้ทุกงานธุรกิจของคุณทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม
Veriton X ksp - overview features - Large

CPU: ระบบประมวลผล Intel® Core ™ i7+ vPro™ หรือ AMD Ryzen™ 7 PRO 2700, GPU: กราฟิก NVIDIA® GeForce® GT720 หรือ AMD Radeon™ R7 430, RAM: 64GB DDR4-2666MHz, อุปกรณ์จัดเก็บ: HDD ขนาด 2 TB และ SSD ขนาด 256/512 GB ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและภูมิภาค ภาพทั้งหมดใช้เพื่อจุดประสงค์เป็นภาพประกอบเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากรูปภาพที่แสดงขึ้นอยู่กับรุ่นและ/หรือข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และความพร้อมใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1 ต้องการการ์ดกราฟิกเพิ่มเติม
2 การรองรับคุณสมบัติของจอภาพ Acer นั้นมีจำกัดและอาจแตกต่างไปในแต่ละรุ่น
3 ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่น และ/หรือภูมิภาค

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert