in Products in Support in Press

ข้อความจากประธานและ CEO ของเราเกี่ยวกับ COVID-19

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทุกท่าน

ที่ Acer เราคำนึงถึงการที่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ได้สร้างความกังวลให้แก่ผู้คน ธุรกิจ และองค์กรทั่วโลกอย่างมาก ในช่วงเวลานี้ เราต้องการทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ในงาน การศึกษา และการติดต่อกับบุคคลที่รักได้ ความต่อเนื่องทางธุรกิจและสุขภาพของลูกค้า พนักงาน และพาร์ทเนอร์ของเราเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอย่างแรก

การดำเนินงานของ Acer ทั่วโลกได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น ด้วยการดำเนินการตามคำแนะนำขององค์กรเหล่านั้น ขั้นตอนในการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเรา ซึ่งรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่ดีขึ้น การเลือกการประชุมออนไลน์แทนการประชุมแบบพบปะ การจัดตั้งการคัดกรอง และการใช้แนวทางของผู้มาเยือนสำหรับผู้ที่เข้ามาในสถานประกอบการของเราทั่วโลก

ทีมผู้บริหารของ Acer นั้นติดตามสถานการณ์ของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด และกำหนดมาตรการเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของเรา ความรวดเร็วในการดำเนินการของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงจัดหาและรักษาความปลอดภัยของชิ้นส่วนที่จำเป็นต่อการผลิต รวมถึงการติดตามอัตราการฟื้นตัวในการผลิตที่โรงงานของผู้ผลิตและระดับผลผลิตที่ตามมา การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง Acer และพาร์ทเนอร์เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของเราอยู่เสมอ ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงและต่ำ

จากความพยายามร่วมกันของทีมบริหาร พนักงาน และพาร์ทเนอร์ของเรา เรากำลังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นสูงสุดในการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ เราตระหนักได้ว่าสถานการณ์นี้มีความผันผวนสูงและเราก็มีแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้ว เราตื่นตัวและพร้อมปรับเปลี่ยนมาตรการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

เรามุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมการบริการและการสนับสนุนอันเหนือชั้นที่คุณสามารถพบได้ที่ Acer ในขณะเดียวกัน เราขอให้คุณปลอดภัยและช่วยเหลือให้ผู้อื่นอยู่อย่างปลอดภัยด้วยเช่นกันในช่วงเวลาที่ไม่ปกตินี้

ขอแสดงความนับถือ
Jason Chen
ประธานและ CEO