in Products in Support in Press

Denne siden benytter seg av cookies for å sikre at du får best mulig brukeropplevelse. Trykk her for å lære mer og endre dine innstillinger. Ved å lukke dette vinduet aksepterer du nåværende innstillinger.

Menu

Garantibetingelser

ACER - BEGRENSET PRODUKTGARANTI

Den begrensede garantien påvirker ikke dine juridiske rettigheter som omfatter salg av forbruksprodukter, under gjeldende nasjonal lovgivning.

Acer garanterer deg at Acer eller et Acer autorisert serviceverksted i garantitiden, kostnadsfritt vil rette opp feil eller mangler i samsvar med denne begrensede garantien.  Denne begrensede garantien er kun gyldig, og kan bare håndheves i det landet hvor du kjøpte produktet. Hvis du har kjøpt produktet i et av landene innen EU, i Sveits eller Island og det samme produktet er tilgjengelig i Norge, er denne begrensede produktgarantien gyldig.

Hvordan du oppnår garanti service:
Hvis du ønsker å reklamere under denne begrensede garantien, må du ta med deg produktet til det utsalgsstedet (selger), hvor du kjøpte produktet eller til Acer eller et Acer autorisert serviceverksted. Du kan ringe til vårt Nordiske kundesenter (800 84 880), hvis du vil vite mer om hvordan du kan reklamere. Du finner informasjon om Acer autoriserte serviceverksteder på www.acer.no i seksjonen Service & Support.

For at du skal kunne fremsette eventuelle reklamasjoner under denne begrensede produktgarantien, må du varsle Acer eller et Acer autorisert service verksted om den påståtte defekten innen rimelig tid, fra det tidspunktet hvor feilen ble oppdaget, og ikke seinere enn før garantiperioden går ut.

Når du reklamerer under denne begrensede produktgarantien, må du dokumentere følgende: Originalt kjøpsbevis (kvittering eller faktura) som angir navnet og adressen til selgeren (forhandler), kjøpsdato og stedet produktet ble kjøpt, samt produkttypen.

Hva dekkes ikke av den begrensede produktgarantien?

 • Skader som skyldes normal slitasje på komponenter, som for eksempel på batterier, optiske media eller andre bevegelig deler.
 • Skader som skyldes feil bruk av produktet eller at det er anvendt på en annen måte enn som er angitt i bruker veiledningen.
 • Feil som skyldes virus
 • Funksjonssvikt forårsaket av skade (også utilsiktet), inkludert transportskade, bruk av ikke originale Acer deler. Service eller modifikasjoner utført av andre enn Acer eller et Acer autorisert serviceverksted
 • Denne begrensede garantien dekker ikke brukerhåndbøker
 • At den medfølgende programvaren vil tilfredsstille dine krav, eller vil fungere sammen med eventuell maskinvare eller programvare som leveres av en tredjepart
 • Gjenvinning eller overføring av data lagret i produktet. Du er selv ansvarlig for å ta sikkerhets kopi av alle data som er lagret i produktet. Hvis det er nødvendig å bytte harddisk (i garantiperioden), vil vi installere den programvaren som originalt fulgte med maskinen.
 • Hvis produktet har vært utsatt for fuktighet, damp eller ekstreme temperatur- eller miljømessige forhold eller tilsøling av væske eller kjemiske produkter.
 • Mindre defekter i LCD skjerm for produkter utstyrt med LCD display teknologi, forutsatt at det ikke er mer enn 4 defekte pixler pr. million pixler på en gitt LCD skjerm. Videre, at hvis skjerm panelet deles inn i 9 like rektangulære områder, skal det kun være en defekt pixel i skjermens midtre del.
 • Alle batteriene i våre bærbare datamaskiner har en garantiperiode på 6 måneder fra kjøp av maskinen. Batteriet må oppfattes som en forbruks artikkel, da de forringes ved bruk.
 • Skade på lade enhet (AC adapter på bærbare PC’er), når strømledning er brukket eller skadet grunnet feil behandling (strømledning er viklet rundt AC adapter)

Generelt:
Produktet er en avansert elektronisk enhet. Acer oppfordrer deg på det sterkeste til å gjøre deg kjent med brukerhåndboken og instruksjonene som leveres med og for produktet.

Acer er ikke ansvarlig for bruken av produktet, for tilfeldige eller følgeskader, inkludert men ikke begrenset av, erstatningsansvar eller skade dersom produktet ikke kan brukes, tap eller skade på programvare og data, eller indirekte tap på grunn av feil på produktet, eller tilfeldige, indirekte, spesielle, følgeskade i forbindelse med bruken eller ytelsen på produktet.

Fakturerbare tjenester:
Dersom du sender inn et produkt til reparasjon, som er dekket av vår begrensede produktgaranti, og det viser seg at den påståtte defekten skyldes feil bruk av produktet, feil på tredjeparts programvare eller feil som skyldes virus, vil Acer eller et Acer autorisert serviceverksted belaste deg for et fast vurderings gebyr på kr. 850,- eks. mva.

Sammen med ditt produkt finner du et hefte ” Limited Product Warrenty” – som beskriver vår begrensede produktgaranti.

Garantiservice utføres som innsendelses service til Acer eller et Acer autorisert serviceverksted. Dette gjelder også for produkter utenfor garanti. Du finner våre begrensede garantibetingelser på vår web www.acer.no i seksjonen Service og Support.

Registrering av en reparasjon kan utføres på følgende måter:

 1. Online registrering på www.acer.no i seksjonen Service og Support
 2. Registrering via vårt Nordiske kundesenter på tlf. 800 84 880
 3. Forhandlere kan registrere reparasjoner ved hjelp av DealerCare.

Serviceverksted vil gi deg et aktivitets nummer (RMA nr.), som vil følge produktet til den er ferdig reparert. Du finner informasjon om Acer autoriserte serviceverksteder på www.acer.no i seksjonen Service & Support.

Ombytte
Produkter som ikke starter eller på annen måte ikke fungerer slik de skal, skal rapporteres til selger/forhandler innen 14 kalenderdager etter kjøp. Vesentlige mangler ved produktet skal etter lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) innklages innen 2 måneder ved reklamasjon, ellers bortfaller reklamasjonsretten. Dette forutsetter at forbrukeren leverer det mangelfulle produktet tilbake i samme stand som da det ble mottattt. I samme stand betyr at produktet skal innleveres i original emballasje sammen med alt tilbehør.

Produkter som er solgt sammen med vår utvidede garanti ”Acer Advantage”, har prioritert service.  Da den utvidede garantien følger produktet, så kan vi ikke foreta ombytte.  

Generelt ved garantihåndteringer
Forhandlere, distributører og sluttbrukere må emballere produktene forsvarlig for å unngå transportskader. Dersom et produkt er transportskadet ved ankomst til serviceleverandør, er avsender ansvarlig for slike følgeskader. Fraktkostnader ved innsending til serviceleverandør dekkes av innsender. En beskrivelse av feilsymptom skal legges ved produktet.