Αξιοπιστία σύμφωνα με τα στρατιωτικά πρότυπα

Η δέσμευση της Acer προς την επιχείρησή σας ξεκινά προτού καν ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος σας. Δεδομένου ότι τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα MIL-STD-810H και την αξιολόγηση προστασίας από την εισχώρηση νερού και σκόνης, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το προϊόν σας είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε ακόμα πιο αντίξοες συνθήκες από αυτές που υποβάλλεται στη διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας εργασίας στην αποθήκη, το εργοτάξιο ή την αίθουσα διδασκαλίας σας.

Πρότυπα MIL-STD-810H

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δοκιμές που πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς οι συσκευές, ώστε να φέρουν την ετικέτα MIL-STD-810H.

PREDATOR TRITON NEO 16 – ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ GAMING

icon-1

Δοκιμές υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών3

Δοκιμή που διασφαλίζει την απόδοση σε κατάσταση λειτουργίας σε ένα εύρος θερμοκρασιών που κυμαίνονται από -32°C έως 49°C, καθώς και δοκιμή σε κατάσταση εκτός λειτουργίας σε εύρος θερμοκρασιών από -30°C έως 60°C.
icon-4

Δοκιμή υγρασίας

Οι ελεγχόμενες συσκευές υποβάλλονται σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 31 °C έως 41 °C σε σχετική υγρασία 55~88 % RH για 15 κύκλους.
icon-5

Δοκιμή δονήσεων

Οι συσκευές υποβάλλονται σε δοκιμή δονήσεων που διασφαλίζει ότι όλα τα υλικά αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις κατά τη μεταφορά και τον χειρισμό.
icon-9

Δοκιμή πτώσης

Οι συσκευές υποβάλλονται σε 26 πτώσεις από ύψος 122 cm (48 ίντσες), και από κάθε γωνία, πλευρά και άκρο, επάνω σε επιφάνεια από κόντρα-πλακέ πάχους 2 ιντσών. Οι συσκευές ελέγχονται για τυχόν ζημιές μετά από κάθε πτώση.
icon-3

Δοκιμή βροχής

Οι συσκευές δοκιμάζονται κατά την έκθεση σε βροχή, υποβάλλονται σε ψεκασμούς με νερό από συγκεκριμένο ύψος και στη συνέχεια ελέγχονται για τυχόν ζημιές.
icon-7

Δοκιμή σκόνης

Οι συσκευές και τα εξαρτήματά τους ελέγχονται ως προς την αντοχή τους στην έκθεση σε συμπυκνωμένη σκόνη επί τρεις ημέρες.

ENDURO - Συσκευές στιβαρής κατασκευής

icon-1

Υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες1

Δοκιμή που διασφαλίζει την απόδοση σε ένα εύρος θερμοκρασιών που κυμαίνονται από -32°C για 48 ώρες και έως 65°C για 4 ώρες.
icon-3

Βροχή

Οι συσκευές δοκιμάζονται κατά την έκθεση σε βροχή, υποβάλλονται σε ψεκασμούς με νερό από συγκεκριμένο ύψος και στη συνέχεια ελέγχονται για τυχόν ζημιές.
icon-4

Υγρασία

Οι ελεγχόμενες συσκευές υποβάλλονται σε διαφορετικούς κύκλους υγρασίας που κυμαίνονται από 58% έως 88% για χρονικό διάστημα 24 ωρών.
icon-5

Δοκιμή δονήσεων1

Οι συσκευές ελέγχονται ως προς τη σωστή απόδοσή τους μετά την προσομοίωση μιας διαδρομής 1000 μιλίων σε ανώμαλο δρόμο κατά την οποία έχουν υποβληθεί σε αναταράξεις και δονήσεις όλων των βαθμίδων.
icon-9

Δοκιμή πτώσης1

Οι συσκευές ελέγχονται κατά την προσομοίωση ενός συμβάντος τυχαίας πτώσης, όπως η πτώση κατά την αφαίρεση από ένα ράφι ή σε σκληρή επιφάνεια κατά τον χειρισμό.
icon-7

Άμμος και σκόνη2

Οι συσκευές και τα εξαρτήματά τους δοκιμάζονται ως προς την αντοχή τους κατά την έκθεση σε εμφύσηση ξηρής άμμου καθώς και ως προς την απόδοσή τους σε ατμόσφαιρες επιφορτισμένες με σκόνη.
icon-10

Δοκιμή χαμηλής πίεσης (υψόμετρο)2

Οι συσκευές δοκιμάζονται σε περιβάλλοντα χαμηλής πίεσης για παρατεταμένη χρονική περίοδο με στόχο την προσομοίωση της μεταφοράς και της λειτουργίας τους μέσα σε αεροσκάφος.
icon-2

Αλατονέφωση2

Η δοκιμή αλατονέφωσης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της προστατευτικής επίστρωσης και του φινιρίσματος μιας συσκευής, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει την επίδραση των εναποθέσεων άλατος που εισχωρούν στα εσωτερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα.
icon-12

Θερμικό πλήγμα2

Οι συσκευές ελέγχονται για να καθοριστεί η αντοχή τους σε ξαφνικές μεταβολές της θερμοκρασίας μεταξύ -21 °C έως 60 °C.

TravelMate - Επαγγελματικοί φορητοί υπολογιστές

icon-1

Υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες

Δοκιμή που διασφαλίζει την υψηλή απόδοση σε ένα εύρος θερμοκρασιών που κυμαίνονται από -32°C έως 49°C για χρονικό διάστημα 8 ωρών.
icon-3

Βροχή

Οι συσκευές δοκιμάζονται κατά την έκθεση σε βροχή, υποβάλλονται σε ψεκασμούς με νερό από συγκεκριμένο ύψος και στη συνέχεια ελέγχονται για τυχόν ζημιές.
icon-4

Υγρασία

Οι ελεγχόμενες συσκευές υποβάλλονται σε διαφορετικούς κύκλους υγρασίας που κυμαίνονται από 58% έως 88% για χρονικό διάστημα 24 ωρών.
icon-5

Δοκιμή δονήσεων

Οι συσκευές υποβάλλονται σε δοκιμή δονήσεων που διασφαλίζει ότι όλα τα υλικά αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις κατά τη μεταφορά και τον χειρισμό.
icon-9

Δοκιμή πτώσης

Οι συσκευές υποβάλλονται σε 26 πτώσεις από ύψος 122 cm (48 ίντσες), και από κάθε γωνία, πλευρά και άκρο, επάνω σε επιφάνεια από κόντρα-πλακέ πάχους 2 ιντσών. Οι συσκευές ελέγχονται για τυχόν ζημιές μετά από κάθε πτώση.
icon-6

Δοκιμή σε κραδασμούς2

Οι συσκευές και τα εξαρτήματά τους δοκιμάζονται ως προς την αντοχή τους κατά την έκθεση σε εμφύσηση ξηρής άμμου καθώς και ως προς την απόδοσή τους σε ατμόσφαιρες επιφορτισμένες με σκόνη.

Chromebook - Εργασία και μελέτη

icon-1

Υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες

Δοκιμή που διασφαλίζει την υψηλή απόδοση σε ένα εύρος θερμοκρασιών που κυμαίνονται από -32°C έως 49°C για χρονικό διάστημα 8 ωρών.
icon-3

Βροχή

Οι συσκευές δοκιμάζονται κατά την έκθεση σε βροχή, υποβάλλονται σε ψεκασμούς με νερό από συγκεκριμένο ύψος και στη συνέχεια ελέγχονται για τυχόν ζημιές.
icon-4

Υγρασία

Οι ελεγχόμενες συσκευές υποβάλλονται σε διαφορετικούς κύκλους υγρασίας που κυμαίνονται από 58% έως 88% για χρονικό διάστημα 24 ωρών.
icon-5

Δοκιμή δονήσεων

Οι συσκευές υποβάλλονται σε δοκιμή δονήσεων που διασφαλίζει ότι όλα τα υλικά αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις κατά τη μεταφορά και τον χειρισμό.
icon-9

Δοκιμή πτώσης

Οι συσκευές υποβάλλονται σε 26 πτώσεις από ύψος 122 cm (48 ίντσες), και από κάθε γωνία, πλευρά και άκρο, επάνω σε επιφάνεια από κόντρα-πλακέ πάχους 2 ιντσών. Οι συσκευές ελέγχονται για τυχόν ζημιές μετά από κάθε πτώση.
icon-7

Άμμος και σκόνη2

Οι συσκευές και τα εξαρτήματά τους δοκιμάζονται ως προς την αντοχή τους κατά την έκθεση σε εμφύσηση ξηρής άμμου καθώς και ως προς την απόδοσή τους σε ατμόσφαιρες επιφορτισμένες με σκόνη.
icon-8

Λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία2

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας, των επιδόσεων και της ακεραιότητας των συσκευών σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας, οι συσκευές εκτίθενται σε υψηλότερες από τις τυπικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (~60 °C, 140 °F) για πέντε διαφορετικές περιόδους διάρκειας 24 ωρών.
icon-6

Δοκιμή σε κραδασμούς2

Οι συσκευές υποβάλλονται σε φυσικούς κραδασμούς που ενδέχεται να υποστούν κατά τον χειρισμό, τη μεταφορά ή τη συντήρηση σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. Οι συσκευές ελέγχονται εντός και εκτός λειτουργίας και υποβάλλονται σε συνολικά 18 κραδασμούς για να ελεγχθεί η δομική ακεραιότητά τους.
icon-10

Δοκιμή χαμηλής πίεσης (υψόμετρο)2

Οι συσκευές δοκιμάζονται σε περιβάλλοντα χαμηλής πίεσης για παρατεταμένη χρονική περίοδο με στόχο την προσομοίωση της μεταφοράς και της λειτουργίας τους μέσα σε αεροσκάφος.
icon-11

Ηλιακή ακτινοβολία (ηλιοφάνεια)2

Οι ελεγχόμενες συσκευές εκτίθενται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για τέσσερις κύκλους διάρκειας 24 ωρών.

Veriton - Εμπορικοί υπολογιστές

icon-1

Υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες

Δοκιμή που διασφαλίζει την απόδοση σε κατάσταση λειτουργίας σε ένα εύρος θερμοκρασιών που κυμαίνονται από -32°C έως 49°C, καθώς και δοκιμή σε κατάσταση εκτός λειτουργίας σε εύρος θερμοκρασιών από -51°C έως 60°C.
icon-4

Υγρασία

Οι ελεγχόμενες συσκευές υποβάλλονται σε εύρος θερμοκρασιών που κυμαίνονται από 30°C έως 60°C με σχετική υγρασία 95%.
icon-5

Δοκιμή δονήσεων

Οι συσκευές υποβάλλονται σε δοκιμή δονήσεων που διασφαλίζει ότι όλα τα υλικά αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις κατά τη μεταφορά και τον χειρισμό.
icon-9

Δοκιμή πτώσης

Οι συσκευασμένες συσκευές υποβάλλονται σε 26 πτώσεις από ύψος 76 cm (30 ίντσες), και από κάθε γωνία, πλευρά και άκρο, επάνω σε επιφάνεια από κόντρα-πλακέ πάχους 2 ιντσών. Οι συσκευές ελέγχονται για τυχόν ζημιές μετά από κάθε πτώση.
icon-7

Άμμος και σκόνη2

Οι συσκευές και τα εξαρτήματά τους δοκιμάζονται ως προς την αντοχή τους κατά την έκθεση σε εμφύσηση ξηρής άμμου καθώς και ως προς την απόδοσή τους σε ατμόσφαιρες επιφορτισμένες με σκόνη.

ENDURO Urban – Ανθεκτική κατασκευή και κομψή σχεδίαση

icon-9

Δοκιμή πτώσης

Οι συσκευές υποβάλλονται σε 26 πτώσεις από ύψος 122 cm (48 ίντσες), και από κάθε γωνία, πλευρά και άκρο, επάνω σε επιφάνεια από κόντρα-πλακέ πάχους 2 ιντσών. Οι συσκευές ελέγχονται για τυχόν ζημιές μετά από κάθε πτώση.
icon-5

Δοκιμή δονήσεων

Οι συσκευές υποβάλλονται σε δοκιμή δονήσεων που διασφαλίζει ότι όλα τα υλικά αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις κατά τη μεταφορά και τον χειρισμό.
icon-7

Άμμος και σκόνη2

Οι συσκευές και τα εξαρτήματά τους δοκιμάζονται ως προς την αντοχή τους κατά την έκθεση σε εμφύσηση ξηρής άμμου καθώς και ως προς την απόδοσή τους σε ατμόσφαιρες επιφορτισμένες με σκόνη.
icon-4

Υγρασία2

Οι ελεγχόμενες συσκευές υποβάλλονται σε διαφορετικούς κύκλους υγρασίας που κυμαίνονται από 59% έως 88% για χρονικό διάστημα 24 ωρών.
icon-1

Υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες1

Δοκιμή που διασφαλίζει την υψηλή απόδοση σε ένα εύρος θερμοκρασιών που κυμαίνονται από -32°C έως 49°C για χρονικό διάστημα 8 ωρών.
icon-10

Δοκιμή χαμηλής πίεσης (υψόμετρο)2

Οι συσκευές δοκιμάζονται σε περιβάλλοντα χαμηλής πίεσης για παρατεταμένη χρονική περίοδο με στόχο την προσομοίωση της μεταφοράς και της λειτουργίας τους μέσα σε αεροσκάφος.

Προτάσεις για εσάς

Δοκιμή προστασίας κατά της εισροής (IP)

Η δοκιμή προστασίας κατά της εισροής δεν περιλαμβάνεται στο πρότυπο MIL-STD-810H και παρέχει μια εγγύηση ως προς την ποσότητα σκόνης και υγρών στην οποία διαθέτει προστασία η συσκευή. Δημοσιεύεται από τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC). Το ισοδύναμο Ευρωπαϊκό πρότυπο είναι το EN 60529.

Ο πρώτος αριθμός αντιπροσωπεύει την ποσότητα στερεών που μπορούν να εισχωρήσουν, ενώ ο δεύτερος αριθμός υποδεικνύει το επίπεδο προστασίας από την υγρασία, όπως σταγόνες, σταγονίδια ψεκασμού, βύθιση κ.λπ. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια αναλυτική επεξήγηση της σημασίας κάθε αριθμού. Για παράδειγμα, μια συσκευή IP 68 είναι πλήρως ανθεκτική στη σκόνη και στη βύθιση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

+
=
IP68
Στερεά

Προστασία από στερεά σώματα διαμέτρου πάνω από 50 mm (1,96”) π.χ. παλάμες χεριών, μεγάλα εργαλεία.

1

Προστασία από στερεά σώματα με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 80 mm (3,14'') και διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 12 mm.

2

Προστασία από στερεά σώματα μεγέθους πάνω από 2,5 mm (0,09”) π.χ. σύρματα, μικρά εργαλεία.

3

Προστασία από στερεά σώματα μεγέθους πάνω από 1 mm (0,04”) π.χ. σύρματα.

4

Μερική προστασία από σκόνη που μπορεί να είναι επιβλαβής για τον εξοπλισμό.

5

Πλήρης προστασία από την εισχώρηση σκόνης, συμπεριλαμβανομένου του σφραγίσματος υπό κενό, με δοκιμή σε συνεχή ροή αέρα.

6
Υγρά

Προστασία από την κατακόρυφη πτώση σταγόνων νερού ή υγροποιημένων υδρατμών.

1

Προστασία από την πτώση σταγόνων νερού υπό γωνία έως 15°.

2

Προστασία από σταγονίδια νερού με ψεκασμό από οποιαδήποτε κατεύθυνση, ακόμα και υπό γωνία έως 60°.

3

Προστασία από εκτινασσόμενο νερό από οποιαδήποτε κατεύθυνση για τουλάχιστον 10 λεπτά.

4

Προστασία από εκτόξευση νερού υπό χαμηλή πίεση (6,3 mm (0,24”)) από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Επιτρέπεται περιορισμένη εισροή.

5

Προστασία από εκτόξευση νερού υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Επιτρέπεται περιορισμένη εισροή.

6

Προστασία από τις επιδράσεις βύθισης σε νερό με βάθος μεταξύ 15 cm (5,90”) και 1 μέτρου (39,37”) για 30 λεπτά.

7

Προστασία από τις επιδράσεις βύθισης σε νερό υπό πίεση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

8
Οι παράμετροι των δοκιμών ενδέχεται να διαφέρουν ανάμεσα σε συγκεκριμένα μοντέλα.
Οι δοκιμές πραγματοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες κάθε μεμονωμένου προϊόντος.
3 Αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές δοκιμές: 
   Δοκιμή υψηλής θερμοκρασίας I, δοκιμή χαμηλής θερμοκρασίας I: 48 ώρες σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
   Δοκιμή υψηλής θερμοκρασίας II, δοκιμή χαμηλής θερμοκρασίας II: 8 ώρες σε κατάσταση λειτουργίας