Σχεδίαση προϊόντων

Σχεδιάζουμε προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής τους, ενσωματώνοντας την έννοια της κυκλικής οικονομίας και χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αρχή έως το τέλος.

Βιώσιμα υλικά

Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια από τους υπολογιστές και τα προϊόντα οθόνης μας ενσωμάτωσαν ανακυκλωμένα πλαστικά (PCR) την περίοδο 2020-2022, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή μας στη μείωση της χρήσης παρθένου πλαστικού και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Δυνατότητα επιδιόρθωσης και αναβάθμισης

Δίνουμε προτεραιότητα στην αρθρωτή σχεδίαση. Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να αποσυναρμολογούνται εύκολα, να επιδιορθώνονται και να αναβαθμίζονται για να επεκταθεί ο κύκλος ζωής τους.

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ο στόχος μας για τα προϊόντα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι να καταναλώνουν 45% λιγότερη ενέργεια έως το 2025, σε σύγκριση με το 2016. Το 2022, το 69% των προϊόντων μας για φορητούς υπολογιστές, επιτραπέζιους υπολογιστές και οθόνες απέκτησε το πιστοποιητικό ENERGY STAR.

Οι συνεργάτες μας

Σχεδίαση συσκευασιών

Οι συσκευασίες μας χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά και παρέχουν εκτεταμένες επιλογές χρήσης.

Ανακυκλώσιμες συσκευασίες με μειωμένα πλαστικά

Για τους φορητούς υπολογιστές της Acer, το 90% των χαρτοκιβωτίων κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτοπολτό και είναι 100% ανακυκλώσιμο. Καταβάλλουμε επίσης συνειδητές προσπάθειες για τη μείωση της ποσότητας πλαστικού που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες μας.

Λειτουργική, επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία

Οι συσκευασίες μας Vero προσφέρουν προστιθέμενη αξία μέσω της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, χρησιμεύοντας ως κουτί αποθήκευσης, βάση για φορητό υπολογιστή ή δοχείο για φυτά, μετατρέποντας τις συσκευασίες σε αντικείμενα πολλαπλών λειτουργιών για καθημερινή χρήση.

Εξ ολοκλήρου ανακυκλωμένο χαρτί

Από το 2017, έχουμε αποστείλει πάνω από 64 εκατομμύρια notebook με εσωτερική προστασία με μαξιλαράκια από πολτό ανακυκλωμένου χαρτιού, εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλωμένο χαρτί.

Οι συνεργάτες μας

Παραγωγή

Συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείες του κλάδου για την εκ νέου αξιολόγηση των διαδικασιών παραγωγής και τη διαχείριση αποβλήτων και χημικών.

Διαχείριση απορριμμάτων

Ξεκινώντας με την κατάργηση της χρήσης πλαστικών σακουλών για το καλώδιο τροφοδοσίας των προϊόντων μας, ενθαρρύναμε επίσης αλλαγές με οικολογικό πνεύμα στο σύστημα κατασκευής των προμηθευτών μας.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα περιβαλλοντικής επισήμανσης

Γνωστοποιούμε τις οικολογικές επιδόσεις των προϊόντων και των πρακτικών μας μέσω περιβαλλοντικών ετικετών που εστιάζουν στην περιορισμένη χρήση και ανιχνευσιμόττητα απαγορευμένων ουσιών.

Οι συνεργάτες μας

Εφοδιασμός

Ο βελτιστοποιημένος εφοδιασμός και το δίκτυο μεταφοράς αυξάνουν την αποδοτικότητα και μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα.

Βελτίωση της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού

Το 2022, πάνω από το 50% των βασικών προμηθευτών εφοδιασμού της Acer συνεργάστηκαν με την EcoTransIT για τη βελτίωση της αναφοράς δεδομένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την αξιολόγηση πρωτοβουλιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Λύσεις GoGreen

Η Acer έχει δεσμευτεί για φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις εφοδιασμού. Το 4ο τρίμηνο του 2022, εφαρμόσαμε πιλοτικά τη μεταφορά βιοκαυσίμων από την Κίνα στην Ευρώπη, μειώνοντας περισσότερους από 40 τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Υπεύθυνο σύστημα εφοδιασμού, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Πάνω από το 90% των συνεργατών εφοδιασμού μας αναφέρουν πλέον απευθείας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τις παραδόσεις προϊόντων της Acer, προωθώντας τη διαφάνεια και επιτρέποντας τεκμηριωμένες επιλογές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Οι συνεργάτες μας

Ενέργεια

Οι δραστηριότητές μας επικεντρώνονται στην προτεραιότητα της χρήσης καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας για να διατηρήσουμε τα ορυκτά καύσιμα στο υπέδαφος.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τοποθεσίες δραστηριοποίησης

Με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και την υιοθέτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η συνολική παραγωγή πράσινης ενέργειας του Ομίλου Acer ήταν περίπου 3,8 εκατομμύρια kWh το 2022.

Πράσινες δεσμεύσεις με τους συνεργάτες της αλυσίδας εφοδιασμού

Επιλέγουμε συνεργάτες που δεσμεύονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Το 60% των κρίσιμων προμηθευτών δεσμεύονται να εφαρμόσουν την πρωτοβουλία RE100 ή να θέσουν επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους για μείωση του άνθρακα (SBT).

Έξυπνη λύση φόρτισης

Η λύση φόρτισης της θυγατρικής της Acer, Acer ITS, είναι η πρώτη στην Ασία που διαθέτει τους σταθμούς φόρτισης έξυπνης στάθμευσης EV για στάθμευση στην άκρη του δρόμου.

Οι συνεργάτες μας

Ανακύκλωση

Οι λύσεις διακίνησης και ανακύκλωσης δίνουν στα προϊόντα και τα υλικά μας έναν νέο σκοπό στο τέλος της ζωής τους.

Προγράμματα ανταλλαγής Acer

Ενθαρρύνουμε τους καταναλωτές να συμμετάσχουν στα προγράμματα ανταλλαγής και ανακύκλωσης της εταιρείας μας ξεκινώντας στις ΗΠΑ, EMEA και σε συγκεκριμένες χώρες της Ασίας-Ειρηνικού.

Τυποποιημένη διαδικασία ανακύκλωσης

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα ανακύκλωσης της Acer πληροί τους κανονισμούς ή τις απαιτήσεις ανακύκλωσης σε χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας WEEE και του προτύπου EPEAT IEEE 1680.1.

Ανακύκλωση ηλεκτρονικών προϊόντων

Από το 2018 έως το 2022, η Acer έχει ανακυκλώσει συνολικά 61.385 τόνους ηλεκτρονικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο.

Οι συνεργάτες μας