Σχεδίαση που προάγει τη βιωσιμότητα

designed-for-sustainability-hero-banner
logo-energy-star
Energy Star

Η Acer έχει θέσει σταθερά ως προτεραιότητα την ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση των προϊόντων μας. Το ENERGY STAR είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα του Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α., το οποίο βοηθά τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να εξοικονομούν χρήματα και να προστατεύουν το κλίμα μας μέσω της κορυφαίας ενεργειακής απόδοσης.

logo-epeat
Καταχώριση στον επίσημο κατάλογο της EPEAT

Οι κατασκευαστές καταχωρίζουν τα προϊόντα στον επίσημο κατάλογο της EPEAT με βάση τη δυνατότητα των συσκευών να ικανοποιούν ορισμένα απαιτούμενα και προαιρετικά κριτήρια που επιδιώκουν να πραγματευτούν και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, από τη σχεδίαση και την παραγωγή έως τη χρήση ενέργειας και την ανακύκλωση.

logo-tco
Πιστοποίηση TCO

Η πιστοποίηση TCO λειτουργεί ως εγγύηση ότι τα προϊόντα υπολογιστών που αγοράζονται από τους εργοδότες τηρούν οικολογικά πρότυπα. Επιδιώκει να καλύψει τόσο τις κοινωνικές όσο και τις περιβαλλοντικές πτυχές κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων IT και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση πολλών από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις βιωσιμότητας του σήμερα.