in Products in Support in Press
เมนู

หมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ไหน


เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณด้านล่างสำหรับวิธีการดูหมายเลขประจำเครื่องหรือรหัส SNID ของระบบของคุณ

แล็ปท็อป

เดสก์ท็อป

แท็บเล็ต

จอภาพ

สมาร์ทโฟน

เครื่องฉายภาพ

อุปกรณ์สวมศีรษะ Mixed Reality