in Products in Support in Press

Switch 7 Black Edition

เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้

Switch 7 Black Edition  - Overview Hero - Large
CES 2018 Innovations Honoree - Award
Good Design 2017 - Award

อิสระในความยืดหยุ่น

เป็นอิสระจากขีดจำกัดของแล็ปท็อปทั่วไปด้วยจอแสดงผลแบบแยกส่วนได้ขนาดใหญ่ และระบบระบายความร้อนอันล้ำหน้า

ดูเพิ่มเติม
Switch 7 Black Edition ksp - Design Overview - Large

ก้าวล้ำไปอีกสองขั้น

คุณสมบัติเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและพลังในการประมวลผลระดับสูงสุดที่จะนำคุณไปสู่ที่สุดแห่งประสิทธิภาพและการใช้งาน

ดูเพิ่มเติม
Switch 7 Black Edition ksp - Features Overview - Large

1 คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานหลังจากเปิดใช้งาน Windows Hello™ แล้วเท่านั้น
2 ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค
3 อายุการใช้งานแบตเตอรี่ต่างกันไปตามการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์ การตั้งค่าพลังงาน การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert