in Products in Support in Press

Switch 5

Windows Logo
Switch 5 - Overview - Large
Computex-2017

ปรับมุมมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ทุกองค์ประกอบของ Switch 5 ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ ประโยชน์ใช้สอย การใช้งานในแต่ละวันและมาพร้อมสัมผัสแห่งความพิเศษ

ดูเพิ่มเติม
Switch 5 - Overview design - Large

เมื่อความสนุกและความสามารถในการทำงานผสานรวมกัน

ถอดจอภาพและเพลิดเพลินไปกับรายการโปรดของคุณ หรือแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานในความละเอียด Full HD+ ที่สวยงาม

ดูเพิ่มเติม
Switch 5 - Overview features - Large

1. ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค
2. เฉพาะขอบจอภาพเท่านั้น (บน / ฝา A) เป็นโลหะ
3. อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรุ่น การตั้งค่าพลังงานและการใช้งาน
4. Acer Active Stylus เป็นตัวเลือกพิเศษ
5. สามารถปรับมุม Switch 5 ได้ถึง 165 องศา
6. ต้องการแท็บเล็ตหรือพีซีที่มีหน้าจอสัมผัส อุปกรณ์เสริมปากกาอาจจำหน่ายแยกต่างหาก
7. ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งานในการตั้งค่า และมีปุ่ม Bluetooth บนปากกา

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert