in Products in Support in Press
Swift 3 - overview - Large

ดีไซน์อัจฉริยะและรูปทรงเพรียวบาง

พบความงดงามที่เผยโฉมออกมาจากแล็ปท็อปเครื่องนี้ด้วยกรอบโลหะสุดเท่ 5

ดูเพิ่มเติม
Swift 3 - overview design - Large

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เลือกใช้แล็ปท็อปที่พร้อมใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการผสมผสานความเร็ว ประสิทธิภาพ และพลังทั้งหมดรวมไว้อยู่ในอุปกรณ์เดียว

ดูเพิ่มเติม
Swift 3 - overview features - Large

1-.ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่น และ/หรือภูมิภาค ทุกรุ่นมีจำนวนจำกัด
2 - อายุการใช้งานแบตเตอรี่ต่างกันไปตามการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์ การตั้งค่าพลังงาน การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert