in Products in Support in Press

Swift 3

Windows Logo
Swift 3 - overview - Large

ดีไซน์อัจฉริยะและรูปทรงเพรียวบาง

สง่างาม คือคำอธิบายที่ตรงที่สุดกับแล็ปท็อปบางเฉียบอันหรูหรานี้ ด้วยฝาครอบบนโลหะ1 และตัวเครื่องโลหะสุดเท่

ดูเพิ่มเติม
Swift 3 - overview design - Large

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โลกที่หมุนอย่างรวดเร็วก็ต้องการแล็ปท็อปที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยการผสมผสานความเร็ว ประสิทธิภาพ และพลังทั้งหมดรวมไว้อยู่ในอุปกรณ์เดียว

ดูเพิ่มเติม
Swift 3 - overview features - Large

1. ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค
2. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ต่างกันไปตามการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์ การตั้งค่าพลังงาน การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
3.Windows® Hello™ ต้องการฮาร์ดแวร์แบบพิเศษ ประกอบด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ เซนเซอร์ IR แบบส่องสว่าง หรือเซนเซอร์ไบโอเมตริกและอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
4. Cortana พร้อมใช้งานในตลาดที่เลือกไว้ ประสบการณ์การใช้งานอาจต่างกันไปตามภูมิภาคและอุปกรณ์

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert