in Products in Support in Press
Swift 3 - overview - Large

ดีไซน์อัจฉริยะและรูปทรงเพรียวบาง

พบความงดงามที่เผยโฉมออกมาจากแล็ปท็อปเครื่องนี้ด้วยกรอบโลหะสุดเท่ 5

ดูเพิ่มเติม
Swift 3 - overview design - Large

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เลือกใช้แล็ปท็อปที่พร้อมใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการผสมผสานความเร็ว ประสิทธิภาพ และพลังทั้งหมดรวมไว้อยู่ในอุปกรณ์เดียว

ดูเพิ่มเติม
Swift 3 - overview features - Large

* ข้อมูลจะเป็นไปตามการตั้งค่าต่อไปนี้:
CPU: ระบบประมวลผล 8th Gen Intel® Core i7™; GPU: NVIDIA® GeForce® MX150; RAM: 12GB DDR4; พื้นที่จัดเก็บ: 512GB SSD+1TB HDD
ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่น และ/หรือภูมิภาค ทุกรุ่นมีจำนวนจำกัด
1 ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่น และ/หรือภูมิภาค ทุกรุ่นมีจำนวนจำกัด
2 อายุการใช้งานแบตเตอรี่ต่างกันไปตามการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์ การตั้งค่าพลังงาน การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
3Windows Hello ต้องการฮาร์ดแวร์แบบพิเศษ ประกอบด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ เซนเซอร์ IR แบบส่องสว่าง หรือเซนเซอร์ไบโอเมตริกและอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
4 Cortana พร้อมใช้งานในตลาดที่เลือกไว้ ประสบการณ์การใช้งานอาจต่างกันไปตามภูมิภาคและอุปกรณ์
5 ฝาครอบและฐานด้านบนของแล็ปท็อปทำจากโลหะ จอภาพ/กรอบ ของแล็ปท็อปผลิตจากพลาสติก
6 ประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วย SYSmark* 2014 SE บน Intel® CRB, ระบบประมวลผล Intel® Core™ i7-8550U เทียบกับระบบประมวลผล Intel® CRB, Intel® Core™ i7-7500U
ผลลัพธ์ถูกประเมินหรือจำลองโดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ภายในหรือแบบจำลองสถาปัตยกรรมหรือการสร้างโมเดล และจัดหาให้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูล ความแตกต่างในฮาร์ดแวร์ระบบ, ซอฟต์แวร์หรือการปรับตั้งค่าอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพได้

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert