in Products in Support in Press

Spin 5

Spin 5 - Overview Hero - Large
Good Design 2017 - Award

ความสะดวกสบายที่ปรับเปลี่ยนได้

โน้ตบุ๊กหมุนได้ที่ใช้งานได้จริงพร้อมการปรับเปลี่ยนแบบอเนกประสงค์และสไตล์ที่ดึงดูดใจ

ดูเพิ่มเติม
Spin 5 - Overview Design - Large

นวัตกรรมการหมุนรูปแบบใหม่

เพิ่มความสะดวกสบายในการประมวลผลของแล็ปท็อปถึงขั้นสูงสุดด้วยระบบประมวลผลอันทรงพลังและโซลูชั่นภาพและเสียงขั้นสูง

ดูเพิ่มเติม
Spin 5 - Overview Features - Large

1 ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค
2 อุปกรณ์ของคุณควรอยู่ในโหมดพร้อมใช้งานเพื่อเปิดใช้ Microsoft Cortana
3 อายุการใช้งานแบตเตอรี่ต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์ การกำหนดค่า การตั้งค่าพลังงานและการใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert