in Products in Support in Press

Iconia One 7

Iconia One 7  - Overview Hero - Large

พร้อมสนุกแม้ขณะเดินทาง

ความตื่นเต้นเร้าใจแบบพกพาสำหรับทุกคน

ดูเพิ่มเติม
Iconia One 7 - overview design - Large

เข้าถึงความสะดวกสบาย

เก็บมีเดียสุดโปรดของคุณได้สะดวก และเรียกใช้งานได้ตลอดวัน

ดูเพิ่มเติม
Iconia One 7 - overview features - Large

1 อายุการใช้งานแบตเตอรี่แตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์ การตั้งค่าพลังงาน การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert