in Products in Support in Press

ET2

ET2 - overview - Large

การออกแบบที่งามสง่าและมากความสามารถ

จอภาพ Full-HD โค้งที่ไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้น แต่ยังให้มุมการรับชมที่กว้างขึ้น

ดูเพิ่มเติม
ET2 - overview design - Large

นำเสนอเทคโนโลยีการแสดงผลอันยอดเยี่ยม

เทคโนโลยีต่างๆ ถูกผสานรวมกันเพื่อนำเสนอประสบการณ์การรับชมที่ดีเยี่ยม

ดูเพิ่มเติม
ET2 - overview features - Large

1. ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert