in Products in Support in Press

TravelMate Spin B1

สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการศึกษา

Windows Logo
Travelmate Spin B1 Overview Large

1. ตามมาตรฐานการทดสอบของกองทัพสหรัฐอเมริกา
2. อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก
3. ต้องการแท็บเล็ตหรือพีซีที่มีหน้าจอสัมผัส อุปกรณ์เสริมปากกาอาจจำหน่ายแยกต่างหาก
4. ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งานในการตั้งค่า และมีปุ่ม Bluetooth บนปากกา
5. Office อาจจำหน่ายแยกต่างหาก
6. ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค
7. อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นและการกำหนดค่าตามปัจจัยอื่นๆ
8. Acer TeachSmart™ ไม่สามารถใช้ได้กับ Windows 10 S เวอร์ชันที่ใช้บน TravelMate Spin B1 ได้
9. TravelMate Spin B1 ได้รับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย UL/IEC 60950-1 ที่ตรวจสอบโดยมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ UL 696 และตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของเล่น ASTM F963 สำหรับเด็กอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
10. Windows 10 S ทำงานได้ดีเป็นพิเศษร่วมกับแอพพลิเคชันต่างๆ จาก Windows Store ซึ่งได้ปรับปรุงเพื่อการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า อุปกรณ์เสริมและแอพพลิเคชันบางอย่างที่รองรับ Windows 10 อาจไม่สามารถใช้งานได้ และให้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป การตั้งค่าเริ่มต้น คุณลักษณะ และแอพพลิเคชันบางอย่างจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เปลี่ยนไปใช้งานเป็น Windows 10 Pro ได้ง่ายๆ ทุกเมื่อในราคาที่เป็นเจ้าของได้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ Microsoft.com/Windows10S

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert