in Products in Support in Press

Altos T310

การเพิ่มขยายและความพร้อมในการใช้งานที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพมาอย่างดี

Altos T310

Intel® Xeon®

ระบบประมวลผลเซิร์ฟเวอร์ Intel® นำเสนอประสิทธิภาพที่ปรับขยายได้และความน่าเชื่อถือขั้นสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ของ Acer ได้รับพลังประมวลผลและความน่าเชื่อถือของ Intel® Xeon® เพื่อนำเสนอประสิทธิภาพสูงสุดในฟอร์มแฟคเตอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

Intel<sup>®</sup> Xeon<sup>®</sup>

หน่วยความจำ ECC

หน่วยความจำ Error Correcting Code (ECC) ช่วยป้องกันความผิดพลาดที่เกิดกับหน่วยความจำซึ่งทำให้ระบบทำงานไม่ได้ เซิร์ฟเวอร์ของ Acer มีหน่วยความจำ ECC สำหรับทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของบริษัทของคุณมีความพร้อมใช้งานเสมอ

หน่วยความจำ ECC

80 PLUS®

การรับรอง 80 PLUS® บ่งบอกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 80% ในการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับของอาคารเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้พลังงานแก่ระบบ เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของ Acer มีแหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS® ระดับ Bronze หรือดีกว่า และมีแหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS® ระดับ Platinum ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการทำงานในภารกิจที่สำคัญที่สุด

80 PLUS<sup>®</sup>

Redundancy

เวลาที่เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำงานได้หมายถึงการสูญเสียเงินและต้นทุนในการเป็นเจ้าของที่สูงขึ้น ดังนั้นส่วนประกอบของระบบแบบ Redundant จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบริษัทต่างๆ เพื่อทำให้ข้อมูลของคุณอยู่ในรูปแบบออนไลน์และพร้อมใช้ เซิร์ฟเวอร์ Acer มีพัดลมระบบที่เป็นแบบ Redundant แหล่งจ่ายไฟแบบ Redundant ที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนทั้ง RAID ออนบอร์ดและฮาร์ดแวร์ RAID และอื่นๆ

Redundancy

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert