in Products in Support in Press

Altos R360 F2

ความละเอียดสูง ประสิทธิภาพสูง

Altos R360 F2

ความหนาแน่นสูง

เมื่อมีการใช้ศูนย์ข้อมูลอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก พร้อมการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การประหยัดพื้นที่ย่อมเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่าย IT ระบบความหนาแน่นสูงของ Acer ให้พลังประมวลผลเท่ากันกับฟอร์มแฟคเตอร์ 1U Rack เพื่อลดต้นทุนในการเป็นเจ้าของ

ความหนาแน่นสูง

หน่วยความจำ ECC

หน่วยความจำ Error Correcting Code (ECC) ช่วยเพิ่มการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดกับหน่วยความจำซึ่งทำให้ระบบทำงานไม่ได้ เซิร์ฟเวอร์ของ Acer มีหน่วยความจำ ECC เป็นหน่วยความจำมาตรฐานสำหรับทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของบริษัทของคุณมีความพร้อมใช้งานเสมอ

หน่วยความจำ ECC

80 PLUS®

การรับรอง 80 PLUS® บ่งบอกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 80% ในการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับของอาคารเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้พลังงานแก่ระบบ เซิร์ฟเวอร์ของ Acer มีแหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS® ระดับ Bronze หรือดีกว่าสำหรับทุกแพลตฟอร์ม พร้อม 80 PLUS® ระดับ Platinum สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการทำงานในภารกิจที่สำคัญที่สุด

80 PLUS<sup>®</sup>

Redundancy

เวลาที่เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำงานได้หมายถึงการสูญเสียเงินและต้นทุนในการเป็นเจ้าของที่สูงขึ้น ดังนั้นส่วนประกอบของระบบแบบ Redundant จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบริษัทต่างๆ เซิร์ฟเวอร์ของ Acer มีพัดลมระบบที่เป็นแบบ Redundant รวมถึงการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ RAID และแบบออนบอร์ด แหล่งจ่ายไฟแบบ Redundant ที่ประหยัดพลังงาน และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ทำให้ข้อมูลของคุณออนไลน์และพร้อมอยู่เสมอ

Redundancy

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert