in Products in Support in Press

Acer Vero BR7 Series

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซีรี่ส์นี้ได้รับการรับรองจาก ENERGY STAR®, TCO และ EPEAT ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ Acer มีต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตจากพลาสติกผ่านการรีไซเคิล (PCR) 65% และสามารถรีไซเคิลได้ 100%

Acer Vero BR7 Series - KSP 1 - Large

การดีไซน์แบบ Ergostand

จอภาพ Acer ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับเอียง, หมุนปรับความสูง, และหมุนได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองทุกการใช้งานและหามุมมองการรับชมที่ดีที่สุด

Acer Vero BR7 Series - KSP 2 - Large

Acer VisionCare™

เทคโนโลยี Acer VisionCare™ ผสานคุณสมบัติอันหลากหลายที่นำมาใช้เพื่อยืดอายุการใช้งานจากผู้ใช้ที่ใช้งานหน้าจออย่างหนักgพื่อลดความเมื่อยล้าของดวงตาและให้ประสบการณ์การรับชมที่สบายตายิ่งขึ้น

Acer Vero BR7 Series - KSP 3 - Large

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert